KÖ, Sydkuståar Trelleborg

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökning av vattenkvalitén i kommunens större vattendrag påbörjades 1988. Sedan 1990 samordnas undersökningarna med liknande undersökningar i Malmö, Vellinge och Ystads kommuner. Representanter för kommunerna och deltagare från länsstyrelsen för gemensamma diskussioner om provtagningsprogram och resultat. Avsikten med undersökningarna är att få kunskap om vattenkvalitén i åarna samt att kartlägga transporten av närsalter och biologiskt material som sker ut i Östersjön via åarna.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Trelleborg kommun
KÖ, kommunal övervakning
1988
2014
Avslutat
Skåne
2011-03-09 20:48
2016-08-31 13:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Albäcksån (SV-Skånes vattendrag) SE614194-132834 Albäcksån A1 Albäcken Kustområde
2 Dalköpingeån (SV-Skånes vattendrag) SE614037-133494 Dalköpingeån D1 Dalköpingeån Kustområde
3 Gislövsån (SV-Skånes vattendrag) SE613942-133638 Gislövsån G1 Gislövsån
4 Ståstorpsån (SV-Skånes vattendrag) SE614136-133067 Ståstorpsån S1 Ståstorpsån
5 Tullstorpsån (SV-Skånes vattendrag) SE614139-135263 Tullstorpsån T1 Tullstorpsån (Skateholmsån) Kustområde
6 Äspöån (SV-Skånes vattendrag) SE613806-134656 Äspöån Ä1 Sänkebäck (Äspöån) Kustområde