Ståstorpsån (SV-Skånes vattendrag)

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE614136-133067
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ståstorpsån (WA88607249)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-04-08 16:29 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Trelleborg - 1287
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Sydvästra Skåne
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6138294
SWEREF99 TM Östlig: 381645

RT 90 2,5 gon V - X: 6141784
RT 90 2,5 gon V - Y: 1330562

WGS84 Latitud: 55,376652292099
WGS84 Longitud: 13,1321393315503

ETRS-89 Latitud: 55.37287
ETRS-89 Longitud: 13.13408

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag S1 Ståstorpsån
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi S1 Ståstorpsån (SV-Skånes vattendrag)
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag S1 Ståstorpsån (SV-Skånes vattendrag)
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag S1 Ståstorpsån (SV-Skånes vattendrag)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 2015 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Försurning   6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1994 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1988 -
KÖ, Sydkuståar Trelleborg Vattenkemi vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1988 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2015 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2015 -