NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) startades 1989 med mål att undersöka de långsiktiga kalkningseffekterna i flera delar av ekosystemen parallellt och integrerat. Från början låg ansvaret på Naturvårdsverket, men från och med halvårsskiftet 2011 är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig. Programmet finansieras inom det statliga kalkningsanslaget. Programmet och verksamhet utformas av en projektstyrelse.

I programmet undersöks såväl kalkade vatten ("Kalkade") som okalkade referensvatten ("Referenser"). Dessutom ingår vatten där kalkningen avslutats ("Kalkavslut"), samt ett antal sjöar som överdoseras med kalk ("Överdos") för att utjämna kalktillförsel till nedströms liggande målobjekt.

För mer information om IKEU-programmet se IKEU:s hemsida http://www.slu.se/ikeu/
Läs mer
Godkänd
2011-03-15 14:14
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
KEU, Kalkeffektuppföljning
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1989
-
Pågående
Skåne
Gävleborg
Jönköping
Jämtland
Dalarna
Kalmar
Västernorrland
Halland
Blekinge
Västerbotten
Västra Götaland
Kronoberg
Värmland
Östergötland
Västmanland
Norrbotten
Örebro
Stockholm
Södermanland
2011-03-15 14:13
2015-05-13 13:56
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 1 km S Aggarps skola SE623562-136656 1 km S Aggarps skola 623562-136656 Hörlingeån: Rökeån - Källa Helge å
2 300 m ned vägbron SE638260-141020 300 m ned vägbron 638260-141020 Hästgångsån Lagan
3 300 m nedstr vägen SE684721-153428 300 m nedstr vägen 684721-153428 Delångersån
4 300 m uppstr vägen SE699960-140360 300 m uppstr vägen 699960-140360 Bastuån Indalsälven
5 4 km ovan Tangådalstugan SE682515-134025 4 km ovan Tangådalstugan 682515-134025 Tangåa Dalälven
6 4070 SE684014-154325 4070 684014-154325 Örvallsbäcken Delångersån
7 4240 SE684131-154456 4240 684131-154456 Delångersån
8 4242 SE684098-154399 4242 684098-154399 Delångersån
9 4245 SE684219-154490 4245 684219-154490 Delångersån
10 4249 SE684261-154534 4249 684261-154534 Delångersån
11 700 m ovan Mörtsjön SE634570-150290 700 m ovan Mörtsjön 634570-150290 Morån Emån
12 800 m upp bron Hästh SE638315-141105 800 m upp bron Hästh 638315-141105 Hästgångsån Lagan
13 Agunnarydsån, ns. Stamm. SE631075-140695 Agunnarydsån, ns. Stamm. 2785 Helge å: Ålabäcken - Rubblarp Helge å
14 ARÅN SE697805-139065 Arålund 697805-139065 Arån Ljungan
15 Bastuån SE699972-140367 Bastuån Bastuån Indalsälven
16 Blankan Ryerna SE627432-134607 Ryerna 627432-134607 Blankan Lagan
17 Blanksjön SE623175-146111 Blanksjön 878 Blanksjön
18 Blåbergsjön BF,myn. SE709620-164750 Blåbergsjön BF,myn. 2807 Blåbergsjöbäcken Lögdeälven
19 Brunnsjön SE627443-149526 Brunnsjön 8358 Brunnsjön Hagbyån
20 Bråtesjön SE646011-127840 Bråtesjön 2820 Store-Väktor Göta älv
21 Brösjölynga nedre SE631432-131629 Brösjölynga nedre 631432-131629 Hovgårdsån Suseån
22 Brösjölynga övre SE631439-131625 Brösjölynga övre 631439-131625 Hovgårdsån Suseån
23 Bubäcken, före Ambuälven SE661335-127400 Bubäcken, före Ambuälven 2797 Bubäcken Göta älv
24 Bösjön SE680235-141799 Bösjön 54 Bösjön Dalälven
25 C-strax upp bron 39 SE695980-156855 C-strax upp bron 39 695980-156855 Ådalsån Indalsälven
26 Djurasjön utlopp SE632786-136275 Djurasjön 2817 Djurasjön Nissan
27 Djursvallen SE687974-137956 Djursvallen 687974-137956 Björvasslan Ljusnan
28 DJURSVASSLAN / SNV 5003 SE687890-137910 Biflödet 687890-137910 Djursvasslan Ljusnan
29 DJURSVASSLAN H-FÅRA / SNV 5004 / Ovan doserare SE688175-137882 Huvudfåran 688175-137882 Björvasslan Ljusnan
30 Dyrsjön SE672886-137331 Dyrsjön 2831 Dalälven
31 E4:an SE706025-169395 E4:an 706025-169395 Lillån Kustområde
32 Ejgdesjön SE653737-125017 Ejgdesjön 49 Skuggälven Strömsån
33 Fagerhultasjön SE637469-147319 Fagerhultasjön 2809 Fagerhultasjön Emån
34 Faxeröd ned dos SE624825-132677 Faxerödsbäcken, ned dos 2789 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
35 Fjällbu SE664009-128042 Fjällbu 2826 Göta älv
36 Fjällbäcken, väg 592 SE712030-163140 Fjällbäcken, väg 592 2808 Fjällbäcken Lögdeälven
37 Fredriksdal SE638065-139975 Fredriksdal 638065-139986 Gnyltån ovan Hjortsjön Lagan
38 Fräcksjön SE645289-128665 Fräcksjön 120 Fräcksjön Göta älv
39 G:a järnvägsbron SE628975-133250 G:a järnvägsbron 628975-133250 Lillån Fylleån
40 G:a kvarnen SE625195-141220 G:a kvarnen 625195-141220 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
41 Gamla bron (B) 37 SE695915-156860 Gamla bron (B) 37 695915-156860 Ådalsån Indalsälven
42 Gamla stenbron SE636770-147525 Gamla stenbron 636770-147525 Lillån (Gnyltån) Emån
43 Geten SE649314-149514 Geten 1022
44 Grindeforsälven, Hukehedsröset SE661600-126832 Grindeforsälven, före gr 2799 Mellanälven övre Göta älv
45 Gyslättasjön SE633209-141991 Gyslättasjön 46 Gyslättasjön Mörrumsån
46 Gärsjön H1 utlopp SE643361-130371 Gärsjön 951 Göta älv
47 Hagbyån, Runtorp SE627435-151031 Hagbyån, Runtorp 2788 Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken Hagbyån
48 Hagsjön helsjö SE635072-137217 Hagsjön 946 Hagsjön Nissan
49 HAMMARBÄCKEN / SNV 5005 SE688278-138278 300 m ov.bron Lofsån 678278-138278 Hammarbäcken Ljusnan
50 Haraldsbo kvarn SE638805-137855 Haraldsbo kvarn 638805-137855 Svanån: Radan - Gettrabosjön Nissan
51 Haraldssjöån Sandån Övre SE663410-148295 Haraldssjöån Sandån Övre Norrström
52 Havssvalgsbäcken SE683983-154323 4071 683983-154323 Örvallsbäcken Delångersån
53 Hedgärdessjö SE638018-130993 Hedgärdessjö 2821 Hedgärdessjö Viskan
54 Hjorsetån, Kåreslätt SE636716-142038 Hjorsetån, Kåreslätt 2786 Hjorsetån Lagan
55 Hjärtasjön SE625269-140569 Hjärtasjön 2328 Hjärtasjön Skräbeån
56 Holmen SE682638-155031 Holmen 682638-155031 Enångersån Kustområde
57 Hålet SE681280-134190 Hålet 681280-134190 Tangåa Dalälven
58 Häggingdalsvallen SE687981-137194 Häggingdalsvallen 687981-137194 Ljusnan
59 HÄGGINGÅN ÖVRE (Nedan Bron) / SNV 5110 SE687995-137230 Nedan bron 687995-137230 Häggingan Ljusnan
60 Härbillingen utlopp SE632023-131345 Härbillingen 950 Härbillingen Ätran
61 Härsvatten SE643914-127698 Härsvatten 114 Härsvatten Kustområde
62 Hästgångsån, Hästgången SE638300-141085 Hästgången 638300-141085 Hästgångsån Lagan
63 Högvadsån Nydala kvarn SE633125-130905 Högvadsån, Nydala kvarn 2791 Högvadsån (Stockån-Lillån) Ätran
64 Ivarsbyälven, n Ivarsbyn SE662285-128165 Ivarsbyälven, n Ivarsbyn 2798 Ivarsbyälven Göta älv
65 Jaktkojan SE673860-152975 Jaktkojan 673860-152975 Sörjabäcken Gavleån
66 Jockara fäbod SE673815-153365 Jockara fäbod 673815-153365 Sörjabäcken Gavleån
67 Joholabäcken, f. Gräsvi. SE670375-133140 Joholabäcken, f. Gräsvi. 2800 Göta älv
68 Jutsajaure SE744629-167999 Jutsajaure 744629-167999 Jutsajaure Luleälven
69 Kajsa-Stinamyren SE707170-161580 Kajsa-Stinamyren 707170-161580 Hemlingsån Gideälven
70 Klosjön SE636930-137344 Klosjön 2810 Klosjön Nissan
71 Kopparhemmet SE637186-135326 Kopparhemmet 637186-135326 Musån: Marjebosjön - sammanflödet med Assman Ätran
72 Kroksjöbäcken:KR1 SE639213-128457 Kroksjöbäcken:KR1 2793 Kungsbackaån - Nordån/Hällesåker till Västra Ingsjöns utlopp Kungsbackaån
73 Kroktjärn SE662962-133480 Kroktjärn 2825 Göta älv
74 Kvarnåsen SE706150-169340 Kvarnåsen 706150-169340 Öreälven
75 Kånkåstjärnen SE694411-155613 Kånkåstjärnen 955 Indalsälven
76 Källsjöklack 2 SE683563-155010 Källsjöklack 2 683563-155010 Källsjöbäcken Nianån
77 Källsjön SE683582-154935 Källsjön 59 Nianån
78 Kölaråsälven f. Närsen SE668654-141985 Kölaråsälven f. Närsen 2801 Kölaråsälven Dalälven
79 Laxbäcken nedre SE663718-148037 Laxbäcken nedre 663718-148037 Norrström
80 Laxbäcken övre SE663730-148038 Laxbäcken övre 663730-148038 Forsån: Kvarnån, Forsån Norrström
81 Lekp 200 m upp stn 1 SE624750-133420 Lekp 200 m upp stn 1 624750-133420 Trollabäcken (Trollbäcken) Rönne å
82 Lien SE663216-148449 Lien 53 Lien Norrström
83 Lillasjön SE623304-145888 Lillasjön 947 Lillasjön Bräkneån
84 Lillesjö SE623161-142148 Lillesjö 102 Lillesjö Skräbeån
85 Lillån (Enån):L1 SE637450-129813 Lillån (Enån):L1 2792 Lillån vid Strätered (till Enån och vidare till Surtan) Viskan
86 Ljungaån SE637710-131480 Ljungaån Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
87 Ljungaån SE637920-132265 Fritslavägen upp kul 637920-132265 Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
88 Lokal E 41 SE696320-156565 Lokal E 41 696320-156565 Ådalsån Indalsälven
89 Lomsjön SE637523-138710 Lomsjön 2811 Västerån ovan Älgabäcken Lagan
90 Lyckemyran (D) 40 SE696000-156850 Lyckemyran (D) 40 696000-156850 Ådalsån Indalsälven
91 Långesjön utlopp SE632657-132932 Långesjön 2818 Långesjön Ätran
92 Långsjön SE652412-143738 Långsjön 51 Mullsjöån, Långsjön till Dohnaforsån Motala ström
93 Långsjön SE656590-164240 Långsjön 630 Långsjön (Åva) Kustområde
94 Mejeribacken SE627690-134590 Mejeribacken 627690-134590 Blankan Lagan
95 Mellan SE697185-157915 Mellan 697185-157915 Hornsjöbäcken Indalsälven
96 Mombyvägen SE673825-153320 Mombyvägen 673825-153320 Sörjabäcken Gavleån
97 Mossjön SE624052-148976 Mossjön 2893 Mossjön Lyckebyån
98 Motjärn 484 utlopp SE656804-128027 Motjärn 952 Motjärn Göta älv
99 Munkhättan SE630960-131620 Munkhättan 630960-131620 Hovgårdsån Suseån
100 Musån, Åsvedjan SE637183-135330 Musån, Åsvedjan Musån: Marjebosjön - sammanflödet med Assman Ätran
101 Mynning SE673359-134251 Mynning 673359-134251 Vingån Göta älv
102 Mynningsnära SE624720-133403 Mynningsnära 624720-133403 Trollabäcken (Trollbäcken) Rönne å
103 Mörkebacka SE654143-124723 Mörkebacka 654143-124723 Strömsån - mynningen i havet till Strömsvattnets utlopp Strömsån
104 N Ubbasjön SE625180-141210 N Ubbasjön 625180-141210 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
105 N. Särnamannasjön SE683421-133742 Nedre Särnmanssjön 57 Särnmanssjöarna Dalälven
106 Ned bäverdamm SE684908-133080 Ned bäverdamm 684908-133080 Stråfulan Dalälven
107 Ned Lunnarsbovägen SE638835-137925 Ned Lunnarsbovägen 638835-137925 Svanån: Radan - Gettrabosjön Nissan
108 Ned Mörkesjöbäcken SE634565-150249 Ned Mörkesjöbäcken 634565-150249 Emån: mynningen Emområdet - Lillån Emån
109 Ned sågen SE664307-137031 Ned sågen 664307-137031 Enån Göta älv
110 Nedan Bosgårdsfallet SE631840-133310 Ned Bosgårdsfallet 631840-133310 Lillån Nissan
111 Nedersta SE697778-139061 Nedersta 697778-139061 Arån Ljungan
112 Nedre SE673353-134219 Nedre 673353-134219 Vingån Göta älv
113 Nedre SE697145-157980 Nedre 697145-157980 Hornsjöbäcken Indalsälven
114 Nedre SE700072-140376 Nedre 700072-140376 Bastuån Indalsälven
115 Nedre lokalen (A) 38 SE695835-156920 Nedre lokalen (A) 38 695835-156920 Ådalsån Indalsälven
116 Nedstr förgrening SE673875-152940 Nedstr förgrening 673875-152940 Sörjabäcken Gavleån
117 Nedstr kraftledning SE684655-153478 Nedstr kraftledning 684655-153478 Delångersån
118 Nordvammsjöns utl SE653924-124854 Nordvammsjöns utl 653924-124854 Strömsån - mynningen i havet till Strömsvattnets utlopp Strömsån
119 Nordån,NO6. 164 ns. dos SE641122-131725 Nordån,NO6. 164 ns. dos 2794 Nordån Rolfsån
120 Norr Svansjön SE637163-135128 Norr Svansjön 637163-135128 Ätran
121 Norra Baksjön SE663117-133585 Norra Baksjön 2829 Norra Baksjön Göta älv
122 NV N:a Ånberg SE664295-136955 NV N:a Ånberg 664295-136955 Enån Göta älv
123 Nybygget SE627395-134640 Nybygget 627395-134640 Blankan Lagan
124 Nässjön SE634180-133441 Nässjön 879 Bäck från Porssjön och Nässjön Ätran
125 Ovan Arålund övre SE697885-139038 Ovan Arålund övre 697885-139038 Arån Ljungan
126 Ovan Bolet SE629235-133460 Ovan Bolet 629235-133460 Lillån Fylleån
127 Ovan doseraren SE688170-137880 Ovan doseraren 688170-137880 Björvasslan Ljusnan
128 Ovan Duvedsröse 30 m SE699933-140358 Ovan Duvedsröse 30 m 699933-140358 Bastuån Indalsälven
129 Ovan E4 SE704640-167395 Ovan E4 704640-167395 Stridbäcken Kustområde
130 Ovan Nissastigen SE631508-133320 Ovan Nissastigen 631508-133320 Lillån Nissan
131 Ovan väg SE688280-138343 Ovan väg 688280-138343 Hammarbäcken Ljusnan
132 Prästvallsbäcken SE683573-154846 Prästvallsbäcken Nianån
133 Rotehogstjärnen SE652902-125783 Rotehogstjärnen 5077 Rotehogstjärnen Enningdalsälven
134 Rädsjön SE674570-141911 Rädsjön 1023
135 Rällan SE682525-140275 Rällan, nedre, f. Rotnen 2804 Rällan Dalälven
136 S Hunshult SE625230-141215 S Hunshult 625230-141215 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
137 S Valhyltan SE637175-135505 S Valhyltan 637175-135505 Musån: Marjebosjön - sammanflödet med Assman Ätran
138 Salen (4406) SE654035-124845 Salen (4406) 654035-124845 Strömsån - mynningen i havet till Strömsvattnets utlopp Strömsån
139 Sandån övre SE663415-148295 Sandån övre 663415-148295 Forsån: Kvarnån, Forsån Norrström
140 Silbodalsälven, Forsback SE659200-129115 Silbodalsälven, Forsback 2796 Silbodalsälven Göta älv
141 Skifsen SE666268-142230 Skifsen 1024
142 Skuggälven ängarna SE654141-124734 Ängarna 654141-124734 Skuggälven Strömsån
143 Småhamrarna SE688241-138176 Småhamrarna 688241-138176 Hammarbäcken Ljusnan
144 Snv 5110 Häggingån Övre SE688000-137230 Övre Häggingån Häggingan Ljusnan
145 St Vrångstjärnet SE654508-127219 Stora Vrångstjärnet 954 Töftedalsån, övre Örekilsälven
146 Stengårdshultasjön SE638317-138010 Stengårdshultasjön 45 Stengårdshultasjön Nissan
147 Stensjön SE656419-164404 Stensjön 60 Stensjön Kustområde
148 Stensjön SE683673-154083 Stensjön 6720 Stensjön Ljusnan
149 Stn 6 nedstr kulvert SE637830-131890 Stn 6 nedstr kulvert 637830-131890 Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
150 Stora Hagasjö SE638416-132958 Stora Hagasjö 2823 Stora Hagasjö Viskan
151 Stora Härsjön SE640364-129240 Stora Härsjön 50 Stora Härsjön Göta älv
152 Stora Silevatten SE644964-128088 Stora Silevatten 953 Göta älv
153 Stora Ålagylet SE624015-143187 Stora Ålagylet 949 Kustområde
154 Stormyren SE707160-161585 Stormyren 707160-161585 Hemlingsån Gideälven
155 Storsele SE707195-161570 Storsele 707195-161570 Hemlingsån Gideälven
156 Stridbäcken 2:a lokal uppstr E4 SE704675-167380 2:a lokal uppstr E4 704675-167380 Stridbäcken Kustområde
157 Stridbäcken Ned gula stugan SE704614-167425 Ned gula stugan 704614-167425 Stridbäcken Kustområde
158 Stridbäcken, Gula stugan SE704615-167425 Gula stugan ned E4 704615-167425 Stridbäcken Kustområde
159 Strådalen SE684960-133020 Strådalen 684960-133020 Stråfulan Dalälven
160 Stråfulan SE684875-133226 Stråfulan Stråfulan Dalälven
161 Stråfulunäset nedre SE684867-133233 Stråfulunäset nedre 684867-133233 Stråfulan Dalälven
162 Stråfulunäset övre SE684882-133200 Stråfulunäset övre 684882-133200 Stråfulan Dalälven
163 Stöpsjön SE666123-134259 Stöpsjön 2828 Göta älv
164 Svanån Ovan Lunnarsbovägen SE638850-137928 Ovan Lunnarsbovägen 638850-137928 Svanån: Radan - Gettrabosjön Nissan
165 Svanån Ovan Öringabäcken SE638507-137610 Ovan Öringabäcken 638507-137610 Svanån: Radan - Gettrabosjön Nissan
166 Syd Torup SE631613-133357 Syd Torup 631613-133357 Lillån Nissan
167 Sydhult SE629308-133470 Sydhult 629308-133470 Lillån Fylleån
168 Sågverket SE637720-131470 Sågverket 637720-131470 Ljungaån (till Ö Öresjön) Viskan
169 Sällevadsån Åbro ovan väg SE636825-148825 Åbro ovan väg 636825-148825 Sällevadsån: Vensjön - Flen Emån
170 Södra Marktjärnen SE669011-136312 Södra Marktjärnen 2827 Göta älv
171 Sörbyn SE705615-169520 Sörbyn 705615-169520 Lillån Öreälven
172 Sörja SE673813-153168 Sörja 673813-153168 Sörjabäcken Gavleån
173 Tangåa SE682240-134235 Tangådalsstuga Ö:a f 682240-134235 Tangåa Dalälven
174 Tangådalsstuga V:a f SE682245-134230 Tangådalsstuga V:a f 682245-134230 Tangåa Dalälven
175 Trehörningen SE626238-148299 Trehörningen 2815 Trehörningen Nättrabyån
176 Trehörningen SE656664-164238 Trehörningen 1021 Långsjön (Åva) Kustområde
177 Trollbäcken SE624732-133412 Nedstr bron 624732-133412 Trollabäcken (Trollbäcken) Rönne å
178 Trollbäcken, mynningen SE624715-133405 Trollbäcken, mynningen Trollabäcken (Trollbäcken) Rönne å
179 Tryssjön SE670275-146052 Tryssjön 55 Tryssjön Dalälven
180 Uggenäsdypen SE673339-132750 Uggenäsdypen 2824 Glomma
181 Unnån Untorpsbron SE680785-142630 Unnån, Untorpsbron 2894 Dalälven
182 Upprämmen SE669402-139514 Upprämmen 669253-139468 Upprämmen Göta älv
183 Uppstr biflöde SE688007-137245 Uppstr biflöde 688007-137245 Häggingan Ljusnan
184 V Ena SE664310-136907 V Ena 664310-136907 Enån Göta älv
185 V. Skälsjön SE664620-148590 Västra Skälsjön 52 Västra Skälsjön Norrström
186 V. Stybberget SE684705-153450 V. Stybberget 684705-153450 Storån Delångersån
187 Vedema SE623325-136500 Vedema 623325-136500 Hörlingeån: Almaån - Rökeån Helge å
188 Vid stenspången SE634585-150181 Vid stenspången 634585-150181 Emån: mynningen Emområdet - Lillån Emån
189 Vid vägen SE638475-137575 Vid vägen 638475-137575 Svanån: Radan - Gettrabosjön Nissan
190 Vingäng SE673341-134207 Vingäng 673341-134207 Vingån Göta älv
191 Västerån Nedan bron SE638660-136780 Västerån, nedan bron 2787 Västerån Nissan
192 Västra Hultasjön SE624718-141590 Västra Hultasjön 948 Västra Hultasjön Skräbeån
193 Västra Lövås 1 SE682605-155185 Västra Lövås 1 682605-155185 Enångersån Kustområde
194 Årsjön SE656612-164132 Årsjön 797 Årsjön Kustområde
195 Älgsjöbäcken, kvarndämme SE655473-124735 Älgsjöbäcken, kvarndämme 2795 Kustområde
196 Älgsjön SE655275-153234 Älgsjön 68 Älgsjön Nyköpingsån
197 Äntasjön utlopp SE633842-130490 Äntasjön 2819 Äntasjön Himleån
198 Ö. Särnamannasjön SE683337-133785 Övre Särnamannasjön 143 Särnmanssjöarna Dalälven
199 Öradebäcken utflöde SE628007-134056 Öradebäcken, utflöde 2790 Öradebäcken Genevadsån
200 Örvallsbäcken 4241 SE684091-154384 Örvallsbäcken 4241 Delångersån
201 Örvallsbäcken, Gravbacka, 4250 SE684262-154542 Örvallsbäcken, Gravbacka Delångersån
202 Örvattnet SE662682-132860 Örvattnet 127 Örvattnet med utlopp
203 Östra Lövås 2 SE682613-155230 Östra Lövås 2 682613-155230 Enångersån Kustområde
204 Övre SE697270-157710 Övre 697270-157710 Hornsjöbäcken Indalsälven
205 Övre Ejgst SE654552-123925 Övre Ejgst 654552-123925 Jörlovsälven Strömsån
206 Övre Skärsjön SE663532-148571 Övre Skärsjön 5669 Övre Skärsjön Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 160 m nedströms Militärvägen (4144) SE683581-154860 160 m nedstr Militärv (4144) 683581-154860 Källsjöbäcken Nianån
2 Aggarp SE623747-136600 Aggarp 623747-136600 Hörlingeån: Rökeån - Källa Helge å
3 Anderssjön SE695713-157380 Anderssjön 2832 Anderssjön Indalsälven
4 Bjässjöån SE694100-156630 Bjässjöån 1591 Bjässjöån Indalsälven
5 Blacksås (pa 4090) SE683580-155010 Blacksås (pa 4090) 683580-155010 Källsjöbäcken Nianån
6 Brändasjö SE629643-142937 Brändasjö 2812 Brändasjö Mörrumsån
7 Finnbaracken (4141) SE683560-154758 Finnbaracken (4141) 683560-154758 Källsjöbäcken Nianån
8 Getåbäcken SE650505-152843 Getåbäcken 2784 Kustområde
9 Gnyltån Lundakvarn SE638170-139925 Lundakvarn 638170-139925 Ekebergsbäcken Lagan
10 Gnyltån Lunden SE638270-139855 Lunden 638270-139855 Ekebergsbäcken Lagan
11 Grundasjön SE639806-129563 Grundasjön 2822 Grundasjön Kungsbackaån
12 Grytsjön SE632710-150042 Grytsjön 2814 Grytsjön Alsterån
13 Gyltigesjön SE629489-133906 Gyltigesjön 48 Gyltigesjön Fylleån
14 Hyckelberget 3 SE683540-155080 Hyckelberget 3 683540-155080 Källsjöbäcken Nianån
15 Hörja bygdegården SE623291-136252 Hörja bygdegården 623291-136252 Rökeån Helge å
16 Knutsnabben SE629880-135351 Knutsnabben 2813 LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
17 Kylsnäsån SE702382-160412 Kylsnäsån 2806 Sörån Nätraån
18 Lill-Fämtan, före Gärman SE674510-135655 Lill-Fämtan, före Gärman 2802 Göta älv
19 Lillån Beteshagen SE636645-147815 Beteshagen 636645-147815 Lillån (Gnyltån) Emån
20 Lillån Vägtrummebron SE636700-147675 Vägtrummebron 636700-147675 Lillån (Gnyltån) Emån
21 Mellan ny 2002 SE697234-157860 Mellan ny 2002 697234-157860 Hornsjöbäcken Indalsälven
22 Mellan ny 2003 SE697180-157930 Mellan ny 2003 697180-157930 Hornsjöbäcken Indalsälven
23 Möllarp SE623980-136541 Möllarp 623980-136541 Hörlingeån: Rökeån - Källa Helge å
24 Ned doser.(träbro) 2 SE663655-148180 Ned doser.(träbro) 2 663655-148180 Forsån: Kvarnån, Forsån Norrström
25 Nederst SE697152-157991 Nederst 697152-157991 Hornsjöbäcken Indalsälven
26 Nedom v-hinder SE688086-137344 Nedom v-hinder 688081-137330 Häggingan Ljusnan
27 Nedstr Prästvallsvägen SE683633-154555 Nedstr Prästvallsvägen 683633-154555 Källsjöbäcken Nianån
28 Ovan v-hinder SE688071-137316 Ovan v-hinder 688071-137316 Häggingan Ljusnan
29 Rödingträsket SE711924-163150 Rödingträsket 711924-163150 Rödingträsket Lögdeälven
30 Sandån nedre 3 SE663375-148325 Sandån nedre 3 663375-148325 Norrström
31 Sidofåran SE637184-135342 Sidofåran 637184-135342 Musån: Marjebosjön - sammanflödet med Assman Ätran
32 Spoltorp ned böjarna SE654657-124097 Spoltorp ned böjarna 654657-124097 Jörlovsälven Strömsån
33 Svartbäcken SE683376-155722 Svartbäcken 2805 Svartbäcken Nianån
34 Sågets kvarn SE637166-135149 Sågets kvarn 637166-135149 Musån: Marjebosjön - sammanflödet med Assman Ätran
35 Sällevadsån 2 km SV Boda SE637165-148880 2 km SV Boda 637165-148880 Sällevadsån: Vensjön - Flen Emån
36 Sällevadsån V Ljusegöl SE636985-148890 V Ljusegöl 636985-148890 Sällevadsån: Vensjön - Flen Emån
37 Södra Vålsjön SE671213-139438 Södra Vålsjön 2830 Dalälven
38 Uppstr gångbro SE623279-136164 Uppstr gångbro 623279-136164 Rökeån Helge å
39 Uppstr väg SE684695-153456 Uppstr väg 684695-153456 Delångersån
40 Åbervattnet SE709681-138996 Åbervattnet 2833 Åbervattnet Indalsälven
41 Övre Spoltorp SE654655-124103 Övre Spoltorp 654655-124103 Jörlovsälven Strömsån