Aggarp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE623747-136600
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hörlingeån: Rökeån - Källa (WA10213377)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hörlingeån: Rökeån - Källa (WA10213377)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hörlingeån: Rökeån - Källa (WA10213377)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hörlingeån: Rökeån - Källa (WA10213377)
Stationen skapades: 2006-12-11 14:47 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1997
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6234331
SWEREF99 TM Östlig: 415946

RT 90 2,5 gon V - X: 6237470
RT 90 2,5 gon V - Y: 1366000

WGS84 Latitud: 56.246404255
WGS84 Longitud: 13.6436064366

ETRS-89 Latitud: 56.24639
ETRS-89 Longitud: 13.64359

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Vattendrag IKEU, elfiske 623747-136600 Aggarp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Vattendrag IKEU, elfiske Fisk   1 gång per år 1997 2012
NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) Vattendrag IKEU, elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1997 2012