KEU, Kalmar län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kalmar län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1977
-
Pågående
Kalmar
Östergötland
Kronoberg
Blekinge
2011-04-05 13:21
2022-03-02 14:27

Vattenkemi används för bedömning av kalkningens måluppfyllelse och som underlag till kalkningsplaneringen. pH, alkalinitet, färg, konduktivitet, kalcium, magnesium, natrium och kalium mäts vid högflöden höst och vår.
Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1977 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö