SRK Oxelösund, miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Ett samordnat recipientkontrollprogram för SSAB, Oxelö Energi och Oxelösunds Hamn. Provtagningen är samordnad med Svealandskustens Vattenvårdsförbunds provtagningar. Sedan 2008 provtas årligen sediment, aborre och blåmussla vid SSAb, Hamnen, ch i referensområdet Dragviksfjärden, strax söder om Tvären. Materialet analyseras med avseende på metaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). I sedimentet analyseras även butyltennföreningar, bl.a. TBT.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Oxelö energi
Svenskt Stål AB (SSAB)
Oxelösunds hamn
RK, Recipientkontroll
SRK, Samordnad recipientkontroll
2008
-
Pågående
Södermanland
2011-04-28 15:29
2017-12-21 14:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dragviksfjärden SE651440-158976 Dragsviksfjärden Sö21 Dragsviksfjärden Havet
2 Dragviksfjärden -N.Hölösa SE651564-158978 Dragviksfjärden-N.Hölösa Ds1 Dragsviksfjärden Havet
3 Dragviksfjärden -O.Hornudden SE651494-158892 Dragviksfjärden-O.Hornudden Da1 Dragsviksfjärden Havet
4 Dragviksfjärden -Skepna SE651505-158958 Dragviksfjärden-Skepna Db1 Dragsviksfjärden Havet
5 Hamnen, extrastation SE650493-157565 Hamnen, extrastation Hs3 Oxelösunds hamnområde Ligger utanför HARO
6 Hamnen-Breviken, yttre Hs1 SE650504-157564 Hamnen-Breviken, yttre Hs1 Oxelösunds hamnområde Havet
7 Hamnen-Djupviken Ha1 SE650486-157557 Hamnen-Djupviken Ha1 Oxelösunds hamnområde Havet
8 Hamnen-Djupviken Hb1 SE650485-157555 Hamnen-Djupviken Hb1 Oxelösunds hamnområde Havet
9 SSAB-Hummelviksskär Sa1 SE650725-157723 SSAB-Hummelviksskär Sa1 Inre Ålöfjärden Havet
10 SSAB-N, Korpholmen Ss1 SE650713-157770 SSAB-N. Korpholmen Ss1 Inre Ålöfjärden Havet
11 SSAB-Ålöfjärden Sb1 SE650777-157875 SSAB-Ålöfjärden Sb1 Ålöfjärden Havet
12 Sö7 Ålöfjärden SE650698-157833 Sö7 Ålöfjärden Sö7
13 Ålöfjärden SE650701-157834 Ålöfjärden '01B-7 Ålöfjärden Havet
14 Örsbaken, Våtmarksrecipienten Vs1 SE650855-157833 'Våtmarksrecipienten Vs1 Vs1 Örsbaken Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hasselöområdet, NV Hasselö SE650518-157885 'NVHasselö '01B-3 Hasselöområdet Havet
2 Kränkfjärden, N Smörasken SE650579-158116 N Smörasken '01B-9 Kränkfjärden sek namn Havet
3 Ljungskärsflagen, SSE Ljungskär SE650368-157691 SSE Ljungskär '01B-2 Ljungskärsflagen Havet