Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Dragsviksfjärden (WA68885390)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Dragsviksfjärden (WA68885390)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Dragsviksfjärden (WA68885390)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Dragsviksfjärden (WA68885390)
Stationen skapades: 2011-02-28 07:46 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Sörmlandskusten
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6513787
SWEREF99 TM Östlig: 636315

RT 90 2,5 gon V - X: 6514403
RT 90 2,5 gon V - Y: 1589761

WGS84 Latitud: 58.742608
WGS84 Longitud: 17.355439

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Fytoplankton RMÖ-KUST-Sö21 Sö21 S Skepna
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi RMÖ-KUST-Sö21 Sö21 S Skepna
SRK Oxelösund, miljögifter RK Oxelösund sediment och biota Sö21 Dragsviksfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Fytoplankton Växtplankton   2 gånger per år 2010 2010
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2010 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningGRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk karteringLjusförhållandenSiktdjup
Växtplankton
SRK Oxelösund, miljögifterSärskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningGRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk karteringNäringsämnenTotalmängd fosfor - sommar
NäringsämnenTotalmängd kväve - sommar
Växtplankton