GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Detta är ett gemensamt delprogram som innebär ett samarbete mellan Uppsala, Stockholms och Södermanlands län samt Svealands kustvattenvårdsförbund. Stockholms län ansvarar för projektledningen. Detta program utgör en regional förtätning av Svealands Kustvattenvårdsförbunds årliga synoptiska provtagningar av ytvatten. Se även programmet Svealands kustvattenvårdsförbunds synoptiska kartering.
Programmen är även samordnade med nationell övervakning och recipientkontrollprogram.

Programmet syftar till att undersöka miljösituationen i kustzonen främst med avseende på eutrofiering, att ge underlag för en regionalt yttäckande
statusbedömning av klorofyll, biovolym och fysikalisk-kemiska förhållanden. Programmet syftar också till att övervaka artsammansättning och att
upptäcka eventuell förekomst av främmande arter i fytoplanktonsamhället.
Läs mer
2011-02-25 13:48
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2001
-
Pågående
Södermanland
Stockholm
Uppsala
2011-02-25 13:46
2014-12-08 10:10
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Asköfjärden SE652563-160556 Sö37 Asköfjärden RMÖ-KUST-Sö37 Asköfjärden Havet
2 Björköfjärden, södra SE663211-168101 S8 Norrtäljeviken RMÖ-KUST-S8 Björköfjärden Havet
3 Blidösund SE661856-167628 S30 Blidösund RMÖ-KUST-S30 Blidösund Havet
4 Brunnsviken SE658548-162687 S19c Brunnsviken RMÖ-KUST-S19c Brunnsviken Havet
5 Dragfjärden, mellersta SE653154-161888 S125 Dyvik RMÖ-KUST-S125 Dragfjärden sek namn Havet
6 Dragfjärden, norra SE653260-161816 S125b ext Svartfj RMÖ-KUST-S125b Dragfjärden sek namn Havet
7 Dragfjärden, sydöstra SE652705-161981 S118 Dragfjärden RMÖ-KUST-S118 Dragfjärden sek namn Havet
8 Dragviksfjärden SE651440-158976 Sö21 S Skepna RMÖ-KUST-Sö21 Dragsviksfjärden Havet
9 Edeboviken, mellersta SE666870-165414 U12 Edeboviken RMÖ-KUST-U12 Edeboviken Havet
10 Edsviken, Skogsvik SE658996-162454 S19 S Edsviken RMÖ-KUST-S19 Edsviken Havet
11 Fifångstdjupet SE652826-160826 Sö36 Svarthäll RMÖ-KUST-Sö36 Fifångsdjupet Havet
12 Fållnäsviken, norra SE653598-161417 S123 N Fållnäsviken RMÖ-KUST-S123 Fållnäsviken Havet
13 Galtfjärden SE667473-165421 U11 Galtfjärden RMÖ-KUST-U11 Galtfjärden Havet
14 Gillsviken SE652617-160269 Sö29 Bokösund RMÖ-KUST-Sö29 Gillsviken Havet
15 Gränöfjärden SE656401-165019 S120 Gränöfjärden RMÖ-KUST-S120 Gränöfjärden Havet
16 Gunnarbofjärden SE652146-159682 Sö26 Gunnarbolfjärd RMÖ-KUST-Sö26 Gunnarbofjärden Havet
17 Gupafjärden SE651793-159980 Sö25 Gupafjärden RMÖ-KUST-Sö25 Gupafjärden Havet
18 Gällfjärden SE670155-165046 U20 Gällöfjärden RMÖ-KUST-U20 Gällfjärden Havet
19 Hallsfjärden, södra SE655668-160776 S128 S Hallsfjärden (H7) RMÖ-KUST-S128 (H7) Hallsfjärden Havet
20 Hanstensfjärden SE655023-165422 S90b Hanstensfjärden RMÖ-KUST-S90b Hanstensfjärden Havet
21 Hargsviken SE667616-164865 U13 Hargshamn RMÖ-KUST--U13 Hargsviken Havet
22 Havssvalget SE663838-168890 S5b Havssvalget RMÖ-KUST-S5b Havssvalget Havet
23 Horsfjärden SE654849-163211 S108 Horsfjärden RMÖ-KUST-S108 Horsfjärden Havet
24 Hållsviken SE652679-159841 Sö28b Hållsviken RMÖ-KUST-Sö28b Hållsviken Havet
25 Igelstaviken SE656249-160641 S130 Igelstaviken RMÖ-KUST-S130 Igelstaviken Havet
26 Ingaröfjärden, södra SE656890-165245 S99 Ingaröfjärden RMÖ-KUST-S99 Ingaröfjärden Havet
27 Kaggfjärden SE655319-161110 S131 Kaggfjärden (H9) RMÖ-KUST-S131 (H9) Kaggfjärden Havet
28 Kallriga Fjärden SE669564-163630 U6b Kallrigafjärden RMÖ-KUST-U6b Kallrigafjärden Havet
29 Kallskärsfjärden SE659980-168363 S50 S Morsken RMÖ-KUST-S50 Kallskärsfjärden Havet
30 Karlholmsfjärden, västra SE671416-160197 U4 Karlholm RMÖ-KUST-U4 Karlholmsfjärden Havet
31 Karlholmsfjärden, östra SE671499-160497 U4b O Svartharen RMÖ-KUST-U4b Karlholmsfjärden Havet
32 Kobbfjärden SE660737-169286 S56 S Rödlöga RMÖ-KUST-S56 Kobbfjärden Havet
33 Kolström SE657719-164667 S96b ext Kolströmm RMÖ-KUST-S96b Kolström Havet
34 Kråkfjärden SE651355-158843 Sö20 Kråkfjärden RMÖ-KUST-Sö20 Kråkfjärden Havet
35 Maren, Södertälje kanal SE656464-160444 S132 Maren/Södertälje kanal RMÖ-KUST-S132 Kustområde
36 Marsviken, inre SE650610-156874 Sö1 Inre Marsviken RMÖ-KUST-Sö1 Marsviken Havet
37 Marsviken, yttre SE650490-157184 Sö3 Yttre Marsviken RMÖ-KUST-Sö3 Marsviken Havet
38 Mysingen, södra SE653314-162724 S110b S Mysingen RMÖ-KUST-S110b Mysingen Havet
39 Norra Lidöfjärden SE663888-168384 S6 S Arholma RMÖ-KUST-S6 N Lidöfjärden sek namn Havet
40 Norrfjärden SE660630-165776 S38b SV Lerviksön RMÖ-KUST-S38b Norrfjärden sek namn Havet
41 Norrfjärden SE668097-166019 U17 Ellaströmmen RMÖ-KUST-U17 Norrfjärden Havet
42 Norrtäljeviken, inre SE663055-166594 S13 Norrtäljeviken RMÖ-KUST-S13 Norrtäljeviken Havet
43 Nämdöfjärden SE656666-165995 S97 S Nämdöfjärden RMÖ-KUST-S97 Nämdöfjärden Havet
44 Näslandsfjärden, västra SE655058-160512 S127 Ulvsundet RMÖ-KUST-S127 Näslandsfjärden Havet
45 Ortalaviken, norra SE666656-166459 U16 Ortalaviken RMÖ-KUST-U16 Ortalaviken Havet
46 Raggaröfjärden SE668042-165564 U10 Raggaröfjärden RMÖ-KUST-U10 Raggaröfjärden Havet
47 Risöområdet, väster SE651051-158167 Sö16 NV Själpelles RMÖ-KUST-Sö16 Risöområdet sek namn Havet
48 Sillöfjärden SE650320-157161 Sö4 Sillöfjärden RMÖ-KUST-Sö4 Sillöfjärden Havet
49 Sjösafjärden, yttre SE651311-157549 Sö11 Sjösafjärden RMÖ-KUST-Sö11 Sjösafjärden Havet
50 Skettnefjärden SE652191-159781 Sö27 Skettnefjärden RMÖ-KUST-Sö27 Skettnefjärden Havet
51 Söderarms skärgård SE663042-169469 S17b Farleden Söderarm RMÖ-KUST-S17b Söderarms skärgård Havet
52 Södra Vaxholmsfjärden SE658901-164582 S68 S Vaxholmsfjärden RMÖ-KUST-S68 Södra Vaxholmsfjärden Havet
53 Tranaröfjärden SE657703-165380 S95 Återlögafjärden RMÖ-KUST-S95 Tranaröfjärden Havet
54 Träsköfjärden, norra SE659654-166201 S45 N Svartsö RMÖ-KUST-S45 Träsköfjärden Havet
55 Vissvassfjärden SE656543-164781 S103 Vissvassfjärd. RMÖ-KUST-S103 Vissvassfjärden Havet
56 Yxlaområdet, norra SE661945-167103 S27 SV Svartnö RMÖ-KUST-S27 Yxlaområdet Havet
57 Yxlaområdet, södra SE660882-166085 S38 N Siarö RMÖ-KUST-S38 Yxlaområdet Havet
58 Yxlaområdet, västra SE661261-166320 S36 Vettershagafjärden RMÖ-KUST-S36 Yxlaområdet Havet
59 Yxlaområdet, östra SE661616-167201 S32 V Yxlan RMÖ-KUST-S32 Yxlaområdet Havet
60 Ålandsfjärden, inre SE662280-167181 S24 Spillersboda RMÖ-KUST-S24 Ålandsfjärden sek namn Havet
61 Älgöfjärden, norra SE658600-166089 S82 Vindö Ström RMÖ-KUST-S82 Älgöfjärden Havet
62 Ällmorafjärden SE656718-164720 S104 Ällmorafjärden RMÖ-KUST-S104 Ällmorafjärden Havet
63 Ängsfjärden, Långalmsfjärden SE668741-164875 U9 Långalmafjärden RMÖ-KUST-U9 Ängsfjärden Havet
64 Öregrunds kustvatten SE669844-165926 U21 Bottenhavet O Örtskär RMÖ-KUST-U21 Öregrunds kustvatten Havet
65 Örsbaken, yttre SE650973-157917 Sö8 Örsbaken yttre RMÖ-KUST-Sö8 Örsbaken Havet
66 Östhammarfjärden, Granfjärden SE668939-164004 U22 Granfjärden RMÖ-KUST-U22 Östhammarsfjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gävlebuktens utsjövatten SE672609-160569 U3b Yttre Lövstabukten RMÖ-KUST-U3b Gävlebuktens utsjövatten Havet
2 Stockholms skärgårds n n SE664068-168917 Gamla station S5b (N Sthlm skärgård) RMÖ-KUST-gamla S5b Stockholms skärgårds n n Havet