Gävlebuktens utsjövatten

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE672609-160569
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gävlebuktens utsjövatten (SE604400-174001)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gävlebuktens utsjövatten (WA42611501)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gävlebuktens utsjövatten (WA42611501)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gävlebuktens utsjövatten (WA42611501)
Stationen skapades: 2011-02-18 13:52 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Uppsala - 03
Kommun
Älvkarleby - 0319
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Södra Gästriklands utsjövatten
Startår
2010
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6725593
SWEREF99 TM Östlig: 649665

RT 90 2,5 gon V - X: 6726089
RT 90 2,5 gon V - Y: 1605688

WGS84 Latitud: 60.6380963054146
WGS84 Longitud: 17.7366520349317

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi RMÖ-KUST-U3b U3b Yttre Lövstabukten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2010 2012
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2010 2012

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2010 2012
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2010 2012
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2010 2012
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2010 2012
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2010 2012