Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fifångsdjupet (WA44305130)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fifångsdjupet (WA44305130)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fifångsdjupet (WA44305130)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fifångsdjupet (WA44305130)
Stationen skapades: 2014-11-07 13:11 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Södertälje - 0181
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6527870
SWEREF99 TM Östlig: 654643

RT 90 2,5 gon V - X: 6528267
RT 90 2,5 gon V - Y: 1608261

WGS84 Latitud: 58.8627721764868
WGS84 Longitud: 17.6814713082579

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi RMÖ-KUST-Sö36 Sö36 Svarthäll
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Bottenfauna i fjärdarna RK-KUST-H1 H1 - Fifångstdjupet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna   Var tredje år 1997 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna BQI Var tredje år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningGRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk karteringLjusförhållandenSiktdjup
Växtplankton
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVABBottenfauna