RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB. Himmerfjärdsverket släpper ut det renade avloppsvattnet till Himmerfjärden, 1,6 km söder om reningsverket på 25 meters djup. Himmerfjärden är alltså recipient för det renade avloppsvattnet.
Sedan 1976 har Stockholms Universitets Institution för Systemekologi regelbundet tagit prover i recipienten enligt ett kontrollprogram som fastställts av Länsstyrelsen i Stockholms län. Att provtagningen lades ut på universitetet berodde på att man hade en fältstation på Askö i Trosa skärgård.
Åtskilliga forskningsprojekt har bedrivits i Himmerfjärden, varför denna i dag är bland de mest välundersökta vattenområdena i Sverige, med mycket långa mätserier som sträcker sig från 1976 till i dag.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB)
RK, Recipientkontroll
1976
-
Pågående
Södermanland
Stockholm
2014-11-03 15:46
2014-12-08 11:33
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Asköfjärden SE652563-160556 H0 - Asköfjärden RK-KUST-H0 Asköfjärden Havet
2 Fifångstdjupet SE652826-160826 H1 - Fifångstdjupet RK-KUST-H1 Fifångsdjupet Havet
3 Fitunaån, Fituna SE655036-161240 Fitunaån, mynning RK-VDRG-NYN1 Fitunaån Kustområde
4 Hallsfjärden, södra SE655668-160776 H7 - Hallsfjärden RK-KUST-H7 Hallsfjärden Havet
5 Himmerfjärden, norra SE654772-161028 H5 - Himmerfjärden, norra RK-KUST-H5 Himmerfjärden Havet
6 Himmerfjärden, södra SE654180-161040 H4 - Himmerfjärden, södra RK-KUST-H4 Himmerfjärden Havet
7 Kaggfjärden SE655319-161110 H9 - Kaggfjärden RK-KUST-H9 Kaggfjärden Havet
8 Maren (Mälarens utflöde) SE656490-160445 Maren, mynning RK-VDRG-SÖD1 Mälaren-Prästfjärden Kustområde
9 Moraån, mynning SE655275-160386 Moraån, mynning RK-VDRG-SÖD2 Moraån Kustområde
10 Näslandsfjärden, östra SE655125-160753 H6 - Näslandsfjärden RK-KUST-H6 Näslandsfjärden Havet
11 Svärdsfjärden, norra SE653627-161084 H3 - Svärdsfjärden, norra RK-KUST-H3 Svärdsfjärden Havet
12 Svärdsfjärden, södra SE652619-161460 H2 - Svärdsfjärden, södra RK-KUST-H2 Svärdsfjärden Havet
13 Trosaån Villabron SE653210-160030 Trosaån, mynning RK-VDRG-TRO1 Trosaån Trosaån