Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Trosaån (WA24889316)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Trosaån (WA24889316)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Trosaån (WA24889316)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Trosaån (WA24889316)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-09-20 13:17 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Trosa - 0488
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Trosaån - SE63000
Åtgärdsområde
Trosaån
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6531139
SWEREF99 TM Östlig: 646933

RT 90 2,5 gon V - X: 6531630
RT 90 2,5 gon V - Y: 1600590

WGS84 Latitud: 58,8948060833891
WGS84 Longitud: 17,5501094385365

ETRS-89 Latitud: 58.89882
ETRS-89 Longitud: 17.54622

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i Himmerfjärdsområdets vattendrag RK-VDRG-TRO1 Trosaån, mynning
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi A30 Villabron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Hydrologisk regim vattendrag   Fler än 20 gånger per år 1986 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1977 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i Himmerfjärdsområdets vattendrag Näringsämnen   Fler än 20 gånger per år 1980 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i Himmerfjärdsområdets vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Fler än 20 gånger per år 1980 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i Himmerfjärdsområdets vattendrag Näringsämnen Totalkväve Fler än 20 gånger per år 1980 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i Himmerfjärdsområdets vattendrag Näringsämnen Kisel Fler än 20 gånger per år 1984 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1977 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1977 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Vattenfärg   6 gånger per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK Trosa kommunHydrologisk regim vattendrag
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVABNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningRK, Himmerfjärdsområdet/SYVABNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve