Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Trosaån (WA24889316)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Trosaån (WA24889316)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Trosaån (WA24889316)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Trosaån (WA24889316)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-09-20 13:17 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Trosa - 0488
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Trosaån - SE63000
Åtgärdsområde
Trosaån
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6531139
SWEREF99 TM Östlig: 646933

RT 90 2,5 gon V - X: 6531630
RT 90 2,5 gon V - Y: 1600590

WGS84 Latitud: 58,8948060833891
WGS84 Longitud: 17,5501094385365

ETRS-89 Latitud: 58.89882
ETRS-89 Longitud: 17.54622

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i Himmerfjärdsområdets vattendrag RK-VDRG-TRO1 Trosaån, mynning
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi A30 Villabron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1977 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i Himmerfjärdsområdets vattendrag Näringsämnen   Fler än 20 gånger per år 1980 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i Himmerfjärdsområdets vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Fler än 20 gånger per år 1980 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i Himmerfjärdsområdets vattendrag Näringsämnen Totalkväve Fler än 20 gånger per år 1980 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i Himmerfjärdsområdets vattendrag Näringsämnen Kisel Fler än 20 gånger per år 1984 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1977 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1977 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Vattenfärg   6 gånger per år 1977 -

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

RK Trosa kommun Trosafjärdens recipientkontroll Hydrologisk regim vattendrag   Fler än 20 gånger per år 1986 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Himmerfjärdsområdet/SYVABNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
RK Trosa kommunHydrologisk regim vattendrag
Operativ övervakningRK, Himmerfjärdsområdet/SYVABNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve