Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Edsviken (WA40513570)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Edsviken (WA40513570)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Edsviken (WA40513570)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Edsviken (WA40513570)
Stationen skapades: 2011-02-18 11:23 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Danderyd - 0162
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Igelbäcken, Edsviken och Brunnsviken
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6589736
SWEREF99 TM Östlig: 670172

RT 90 2,5 gon V - X: 6589957
RT 90 2,5 gon V - Y: 1624541

WGS84 Latitud: 59.4117492734811
WGS84 Longitud: 17.9984995387736

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi RMÖ-KUST-S19 S19 S Edsviken
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Fisk i Edsviken KMÖ-KUST-EDS2 Edsviken, Skogsvik
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Makroalger i Edsviken KMÖ-KUST-EDS2 Edsviken, Skogsvik
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Bottenfauna i Edsviken KMÖ-KUST-EDS2 Edsviken, Skogsvik
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken KMÖ-KUST-EDS2 Edsviken, Skogsvik
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Fytoplankton i Edsviken KMÖ-KUST-EDS2 Edsviken, Skogsvik

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Växtplankton   4 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Fytoplankton i Edsviken Växtplankton   3 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Fytoplankton i Edsviken Växtplankton Totalbiomassa 3 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Bottenfauna i Edsviken Bottenfauna   Var tredje år 2016 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Bottenfauna i Edsviken Bottenfauna BQI Var tredje år 2016 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Fisk i Edsviken Fisk   Var sjätte år 2015 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Fisk i Edsviken Fisk Fisk i övergångsvatten (Fiskbestånd) Var sjätte år 2015 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Makroalger i Edsviken Makroalger och gömfröiga växter   Var sjätte år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Näringsämnen   4 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 4 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 4 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Ljusförhållanden   4 gånger per år 2014 -
KÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkan Vattenkemi i Edsviken Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Edsviken, Edsvikens vattensamverkanBottenfauna
Fisk
LjusförhållandenSiktdjup
Makroalger och gömfröiga växter
Växtplankton
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk karteringLjusförhållandenSiktdjup