Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Edeboviken (WA79325467)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Edeboviken (WA79325467)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Edeboviken (WA79325467)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Edeboviken (WA79325467)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Skeboån och Edeboviken
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6669026
SWEREF99 TM Östlig: 698765

RT 90 2,5 gon V - X: 6668911
RT 90 2,5 gon V - Y: 1654104

WGS84 Latitud: 60.1
WGS84 Longitud: 18.57

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Fytoplankton RMÖ-KUST-U12 U12 Edeboviken
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna RK-KUST-F Hallsta Pappersbruk, Edeboviken F
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation RK-KUST-F Hallsta Pappersbruk, Edeboviken F
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna RK-KUST-F Hallsta Pappersbruk, Edeboviken F
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi SKVVF-U12 U12 Edeboviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Fytoplankton Växtplankton   2 gånger per år 2010 -
GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2010 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton   3 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna   1 gång per år 2011 -
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna BQI 1 gång per år 2011 -
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation Makroalger och gömfröiga växter   Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden   6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen   6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 6 gånger per år 2013 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningGRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk karteringVäxtplankton
RK, Hallsta pappersbrukBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
Makroalger och gömfröiga växter
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbundLjusförhållandenSiktdjup
Operativ övervakningGRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk karteringVäxtplankton
RK, Hallsta pappersbrukNäringsämnenTotalmängd fosfor - sommar
NäringsämnenTotalmängd kväve - sommar