SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Svealands Kustvattenvårdsförbund (SKVVF) har sedan början av 2000-talet genomfört en årlig synoptisk (samtidig) kartering av tillståndet i ytvatten vid ett stort antal stationer i Svealandskusten. Dessa karteringar omfattar näringsämnen, klorofyll, siktdjup och syrehalt i bottenvatten, samt växtplankton vid ett mindre antal stationer. Programmet syftar till att undersöka miljösituationen i kustzonen främst med avseende på eutrofiering, att ge underlag för en regionalt yttäckande statusbedömning av klorofyll, biovolym och fysikalisk-kemiska förhållanden. Programmet syftar också till att övervaka artsammansättning och att upptäcka eventuell förekomst av främmande arter i fytoplanktonsamhället. Under de senare åren har programmet av kostnadsskäl minskats i fråga om antal stationer, vilket ger en sämre yttäckning. För att bibehålla det ursprungliga programmets täckning kompletterar Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län med de stationer som saknas för att bibehålla den ursprungliga
täckningen.

Se även programmet GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering.

Programmen är även samordnade med nationell övervakning och recipientkontrollprogram.
Läs mer
Godkänd
2011-03-02 12:17
.
Kust och hav
Löpande program
Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
SRK, Samordnad recipientkontroll
2001
-
Pågående
Stockholm
Södermanland
Uppsala
2011-02-25 14:24
2014-12-04 14:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Askrikefjärden SE658507-164088 S77 O Älvviksgr. SKVVF-S77 Askrikefjärden Havet
2 Baggensfjärden, södra SE657756-164335 S102 Baggensfjärden SKVVF-S102 Baggensfjärden Havet
3 Bergshamraviken SE661479-166114 S37 Bergshamraviken SKVVF-S43 Bergshamraviken Havet
4 Björkskärsfjärden SE659350-169099 S58 V St Nassa SKVVF-S58 Björkskärsfjärden Havet
5 Björköfjärden, inre SE664840-167282 S1 Bagghusfjärden SKVVF-S1 Björköfjärden Havet
6 Björköfjärden, mellersta SE664089-167850 S3 S Björköfj. SKVVF-S3 Björköfjärden Havet
7 Breviken, Strömma kanal SE657771-166074 S85 O Strömma kanal SKVVF-S85 Breviken Havet
8 Dragfjärden, sydvästra SE652737-161861 S124b O Svärdsö SKVVF-S124b Dragfjärden sek namn Havet
9 Edeboviken, mellersta SE666870-165414 U12 Edeboviken SKVVF-U12 Edeboviken Havet
10 Eknösundet SE657992-167322 S87 SV Eknö SKVVF-S87 Eknösundet Havet
11 Erstaviken, yttre SE656972-164770 S100 Erstaviken SKVVF-S100 Erstaviken Havet
12 Fågelöfjärden SE652887-160345 Sö31 Nostickshällan SKVVF-Sö31 Fågelöfjärden Havet
13 Fåglaröfjärden SE655548-164601 S111 N Johannisgr. SKVVF-S111 Fåglaröfjärden sek namn Havet
14 Fållnäsviken, mellersta SE653278-161591 S122 S Fållnäsviken SKVVF-S122 Fållnäsviken Havet
15 Fållnäsviken, södra SE653138-161611 S121 N Styrmannen SKVVF-S121 Fållnäsviken Havet
16 Grisslingen SE657866-164957 S96 Grisslingen SKVVF-S96 Grisslingen Havet
17 Gårdsfjärden SE653032-162354 S115 Gårdsfjärden SKVVF-S115 Gårdsfjärden Havet
18 Gälnan SE660434-166698 S44 Gälnan SKVVF-S44 Gälnan Havet
19 Gälöfjärden SE653338-160517 Sö32 Mörköfjärden SKVVF-Sö32 Gälöfjärden Havet
20 Hallsfjärden, norra SE655940-160726 S129 N Hallsfjärden SKVVF-S129 Hallsfjärden Havet
21 Hargsviken SE667616-164865 U13 Hargshamn SKVVF-U13 Hargsviken Havet
22 Hasselöområdet SE650451-157804 Sö6 V Hasselö SKVVF-Sö6 Hasselöområdet Havet
23 Horsfjärden, södra SE654487-162848 S109 Ådfjärden SKVVF-S109 Horsfjärden Havet
24 Jungfrufjärden SE656307-165654 S114 Jungfrufjärden SKVVF-S114 Jungfrufjärden Havet
25 Kallriga Fjärden SE669564-163630 U6b Kallrigafjärden SKVVF-U6b Kallrigafjärden Havet
26 Kalvfjärden, södra SE656851-164493 S105 Kalvfjärden SKVVF-S105 Kalvfjärden Havet
27 Kanholmsfjärden SE658313-166862 S86 Kanholmsfjärden SKVVF-S86 Kanholmsfjärden Havet
28 Kapellskärsområdet SE662964-168502 S15 V Tjockö SKKVF-S15 Kapellskärsområdet Havet
29 Karlholmsfjärden, västra SE671416-160197 U4 Karlholm SKVVF-U4 Karlholmsfjärden Havet
30 Kodjupet, östra SE659163-164435 S70 Kodjupet SKVVF-S70 Kodjupet Havet
31 Kränkfjärden SE649939-159562 Sö14 N Gustaf Dalen SKVVF-Sö14 Kränkfjärden sek namn Havet
32 Lilla Värtan, norra SE658429-163106 S80 Ropsten SKVVF-S80 Lilla Värtan Havet
33 Lilla Värtan, södra SE658074-163531 S78b Lilla Värtan SKVVF-S78b Lilla Värtan Havet
34 Lövstabukten SE671913-160354 U3 Lövstabukten SKVVF-U3 Lövstabukten Havet
35 Marsviken, mellersta SE650604-157019 Sö2 Marsviken mellersta SKVVF-Sö2 Marsviken Havet
36 Mellanfjärden SE651360-157334 Sö12 Mellanfjärden SKVVF-Sö12 Mellanfjärden Havet
37 Mysingen, norra SE655120-164237 S107 N Mysingen SKVVF-S107 Mysingen Havet
38 Möja söderfjärd SE659077-167204 S60b ext Möja S-fj. SKVVF-S60b Möja söderfjärd Havet
39 Norra Vaxholmsfjärden SE659023-164462 S69 N Vaxholmsfj. SKVVF-S69 Norra Vaxholmsfjärden Havet
40 Norrfjärden SE655903-166162 S90 Norrfjärden SKVVF-S90 Norrfjärden Havet
41 Norrtäljeviken, östra SE663262-167266 S10 Norrtäljeviken SKVVF-S10 Norrtäljeviken Havet
42 Nynäsviken, södra SE652809-162110 S116 S Nynäsviken SKVVF-S116 Nynäsviken Havet
43 Ortalaviken, Klockargrundet SE665583-166716 U16a S Ortalaviken SKVVF-U16a Ortalaviken Havet
44 Ortalaviken, mellersta SE666096-166560 U16b Ortalaviken mellersta SKVVF-U16b Ortalaviken Havet
45 Oxelösunds hamnområde, yttre SE650478-157619 Sö5 Oxelösunds hamn yttre SKVVF-Sö5 Oxelösunds hamnområde Havet
46 Risöområdet, öster SE651128-158572 Sö18 S Langö SKVVF-Sö18 Risöområdet sek namn Havet
47 Sandemars fjärd SE655709-164478 S112 V Dalarö Skans SKVVF-S112 Sandemars fjärd sek namn Havet
48 Sandöfjärden SE658860-165653 S63b O Sandön SKVVF-S63b Sandöfjärden Havet
49 Singöfjärden SE667440-165997 U15 Singöfj. SKVVF-U15 Singöfjärden Havet
50 Skagsfjärden SE658961-166646 S61 Skagsfj. SKVVF-S61 Skagsfjärden Havet
51 Skatfjärden SE660910-166717 S31 Skatfj. SKVVF-S31 Skatfjärden Havet
52 Skurusundet SE657787-163765 S81 Duvnäsviken SKVVF-S81 Skurusundet Havet
53 Sollenkrokafjärden SE658772-166265 S63 Sollenkroka SKVVF-S63 Sollenkrokafjärden Havet
54 Solöfjärden SE658710-164990 S66 Solöfj. SKVVF-S66 Solöfjärden Havet
55 Stavbofjärden SE654609-160434 S126 Stavbofjärden SKVVF-S126 Stavbofjärden Havet
56 Stora Värtan SE658925-163265 S75 Stora Värtan SKVVF-S75 Stora Värtan Havet
57 Strömmen SE657974-163083 S79b Danvikstull SKVVF-S79b Strömmen Havet
58 Svartlögafjärden SE660505-167695 S49 Svartlögafj. SKVVF-S49 Svartlögafjärden Havet
59 Säbyvik SE659278-163787 S73 Säbyviken SKVVF-S73 Säbyvik Havet
60 Tallaröfjärden SE659043-164150 S71 S Kullö SKVVF-S71 Tallaröfjärden Havet
61 Torsbyfjärden, norra SE658479-165031 S52 Torsbyfj. SKVVF-S52 Torsbyfjärden Havet
62 Trosafjärden SE652888-160151 Sö30 Lagnöviken SKVVF-Sö30 Trosafjärden Havet
63 Trälhavet SE659352-164638 S43 Trälhavet SKVVF-S43 Trälhavet Havet
64 Träsköfjärden, södra SE659253-166049 S46 Idholmen SKVVF-S46 Träsköfjärden Havet
65 Tvären SE651777-159387 Sö23 Tvären SKVVF-Sö23 Tvären Havet
66 Vidingefjärden SE662158-169392 S53 O Vidinge SKVVF-S53 Vidingefjärden Havet
67 Västra Saxarfjärden SE659524-164964 S42 V Saxarfj. SKVVF-S42 Västra Saxarfjärden Havet
68 Vätösundet SE663749-167459 S4b Vätösundet SKVVF-S4b Vätösundet Havet
69 Ålands hav, södra SE666874-167491 Norra randen SKVVF-NR Del av N Ålands havs utsjövatten Havet
70 Ålandsfjärden, yttre SE662121-167772 S20 NO Furusund SKVVF-S20 Ålandsfjärden sek namn Havet
71 Ålöfjärden SE650701-157834 Sö7 Ålöfjärden SKVVF-Sö7 Ålöfjärden Havet
72 Älgöfjärden, södra SE658168-166333 S84 Älgöfjärden SKVVF-S84 Älgöfjärden Havet
73 Ängsfjärden SE668811-165326 U8 O Alnösten SKVVF-U8 Ängsfjärden Havet
74 Öregrundsgrepen, inre SE669496-164589 U7 Öregrund SKVVF-U7 Öregrundsgrepen Havet
75 Öregrundsgrepen, mellersta SE669914-164195 U5d Öregrundsgrepen SKVVF-U5d Öregrundsgrepen Havet
76 Öregrundsgrepen, yttre SE670766-163806 U5b Engelska grundet SKVVF-U5b Öregrundsgrepen Havet
77 Örsbaken, inre SE651178-157662 Sö10 Örsbaken inre SKVVF-Sö10 Örsbaken Havet
78 Östhammarfjärden, inre SE668408-164459 U18 Östhammarsfj. SKVVF-U18 Östhammarsfjärden Havet
79 Östhammarfjärden, yttre SE668045-164810 U14 V Tvärnö SKVVF-U14 Östhammarsfjärden Havet
80 Östra Saxarfjärden, norra SE660329-165523 S39 SO Ryssmasterna SKVVF-S39 Östra Saxarfjärden Havet
81 Östra Saxarfjärden, södra SE659252-165513 S41 S Saxarfj. SKVVF-S41 Östra Saxarfjärden Havet
82 Överbyfjärden SE659232-164125 S72 Överbyfj. SKVVF-S72 Överbyfjärden Havet