Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mellanfjärden (WA88676813)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mellanfjärden (WA88676813)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mellanfjärden (WA88676813)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mellanfjärden (WA88676813)
Stationen skapades: 2011-02-25 08:22 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Sörmlandskusten
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6512787
SWEREF99 TM Östlig: 619906

RT 90 2,5 gon V - X: 6513600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1573336

WGS84 Latitud: 58.738498
WGS84 Longitud: 17.071582

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton SKVVF-Sö12 Sö12 Mellanfjärden
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi SKVVF-Sö12 Sö12 Mellanfjärden
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i fisk Mellanfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton   2 gånger per år 2001 2001
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2001 2001

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Svealands kustvattenvårdsförbundLjusförhållandenSiktdjup
Växtplankton
VER, Södermanlands län, MiljögifterPrioriterade ämnenDikofol
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningSRK, Svealands kustvattenvårdsförbundLjusförhållandenSiktdjup
Växtplankton