Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bergshamraviken (WA24348954)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bergshamraviken (WA24348954)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bergshamraviken (WA24348954)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bergshamraviken (WA24348954)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Bergshamraån och Bergshamraviken
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6614933
SWEREF99 TM Östlig: 706540

RT 90 2,5 gon V - X: 6614716
RT 90 2,5 gon V - Y: 1661221

WGS84 Latitud: 59.62
WGS84 Longitud: 18.66

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten RK-KUST-NOR1 Bergshamraviken
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi SKVVF-S43 S37 Bergshamraviken
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton SKVVF-S43 S37 Bergshamraviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Växtplankton   4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2009 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton   2 gånger per år 2010 2010
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2010 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Ljusförhållanden   4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Näringsämnen   4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 4 gånger per år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Norrtälje kommuns ARVLjusförhållandenSiktdjup
Växtplankton
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbundLjusförhållandenSiktdjup

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja BPST41 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000