RK, Krokoms Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Krokoms Kommun
RK, Recipientkontroll
1992
-
Pågående
Jämtland
2011-06-17 13:41
2011-06-17 13:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alsensjön1 SE703139-140466 Alsensjön1 Alsensjön Indalsälven
2 Alsensjön2 SE703181-140546 Alsensjön2 Alsensjön Indalsälven
3 Alsensjön4 SE702620-141860 Alsensjön4 Alsensjön Indalsälven
4 Alsensjön5 SE702575-141703 Alsensjön5 Alsensjön Indalsälven
5 Bakvattnet 1 SE708096-141405 Bakvattnet 1 Stor-Bakvattnet Indalsälven
6 Bakvattnet 2 SE708169-141399 Bakvattnet 2 Stor-Bakvattnet Indalsälven
7 Föllingesjön1 SE706226-143999 Föllingesjön1 Föllingesjön Indalsälven
8 Föllingesjön2 SE706165-144162 Föllingesjön2 Föllingesjön Indalsälven
9 Hotagen1 SE709729-142081 Hotagen1 Hotagen Indalsälven
10 Hotagen2 SE709731-142001 Hotagen2 Hotagen Indalsälven
11 Hällsjön1 SE704367-140524 Hällsjön1 Hällsjön Indalsälven
12 Hällsjön2 SE704273-140588 Hällsjön2 Hällsjön Indalsälven
13 Klukstjärn1 SE703420-140016 Klukstjärn1 Kluksån Indalsälven
14 Laxsjön1 SE707884-145152 Laxsjön1 Laxsjön Indalsälven
15 Laxsjön2 SE707817-145037 Laxsjön2 Laxsjön Indalsälven
16 Mussjön1 SE704250-141128 Mussjön1 Mussjön Indalsälven
17 Mussjön2 SE704233-141186 Mussjön2 Mussjön Indalsälven
18 Rörvattnet1 SE709591-141374 Rörvattnet1 Rörvattnet Indalsälven
19 Rörvattnet2 SE709609-141494 Rörvattnet2 Rörvattnet Indalsälven
20 Skärvångssjön1 SE707536-142760 Skärvångssjön1 Skärvångssjön Indalsälven
21 Skärvångssjön2 SE707473-142730 Skärvångssjön2 Skärvångssjön Indalsälven
22 Stavresjön1 SE703911-141331 Stavresjön1 Indalsälven
23 Stavresjön2 SE703796-141362 Stavresjön2 Indalsälven
24 Trångsviken,Storsjön1 SE702567-140934 Trångsviken,Storsjön1 Storsjön Indalsälven
25 Trångsviken,Storsjön2 SE702588-141008 Trångsviken,Storsjön2 Storsjön Indalsälven
26 Valsjön1 SE710774-141856 Valsjön1 Valsjön Indalsälven
27 Valsjön2 SE710589-141838 Valsjön2 Valsjön Indalsälven
28 Åkersjön1 SE707334-141475 Åkersjön1 Åkersjön Indalsälven
29 Åkersjön2 SE707297-141594 Åkersjön2 Åkersjön Indalsälven