RK, Aitikgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid Aitikgruvan i Gällivare, Boliden AB. Vattenkemi mäts löpande med utökad provtagning i samband med bräddning.
Bottenfauna och elfiske undersöks vart femte år.
Godkänd
2012-03-09 10:01
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med Boliden.
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1997
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-03 14:00
2022-04-14 12:15

Metaller mäts i öringlever och kvicksilver (Hg) i öringmuskel vart femte år.
Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 2002 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2002 - Var femte år Boliden AB
Bly (Pb) och Nickel (Ni) mäts i öringlever och kvicksilver (Hg) i öringmuskel.
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2002 - Var femte år Boliden AB
Bly (Pb) och Nickel (Ni) mäts i öringlever och kvicksilver (Hg) i öringmuskel.
Bly och blyföreningar 2002 - Var femte år Boliden AB
Bly (Pb) och Nickel (Ni) mäts i öringlever och kvicksilver (Hg) i öringmuskel.
Nickel och nickelföreningar 2002 - Var femte år Boliden AB
Bly (Pb) och Nickel (Ni) mäts i öringlever och kvicksilver (Hg) i öringmuskel.
Särskilda förorenande ämnen 2002 - Var femte år Boliden AB
Mäts i öringlever
Krom 2002 - Var femte år Boliden AB
Mäts i öringlever
Zink 2002 - Var femte år Boliden AB
Mäts i öringlever
Koppar 2002 - Var femte år Boliden AB
Mäts i öringlever