RK Trosa kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Trosa kommun
RK, Recipientkontroll
1986
-
Pågående
Södermanland
2011-12-06 10:20
2018-09-25 09:12

Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, kartering
Startår 1986 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Hydrologisk regim vattendrag 0 - Fler än 20 gånger per år Trosa kommun
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
Syrgas 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
Ljusförhållanden 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
Siktdjup 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
Näringsämnen 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
Totalkväve 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
Totalfosfor 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
TOC 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
Nitrat + nitrit 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
Temperaturförhållande 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
Temperatur 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
Salthaltsförhållanden 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
Försurning 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun
pH 1986 - 2 gånger per år Trosa kommun