RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Ett samlingsnamn för de makrofytundersökningar som gjorts i länet och som ligger till grund för statusklassningen.

Metodtester 2003-2004
Basinventering 2005-2007
Åtgärdsprogram hotade arter 2006-
Statusklassning 2007-
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
RMÖ, Regional miljöövervakning
2003
-
Pågående
Jönköping
Östergötland
2013-09-18 15:42
2015-02-13 09:15
ID Namn Författare År URL Fil