KÖ, Nackas sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nacka kommun
KÖ, kommunal övervakning
1979
-
Pågående
Stockholm
2014-11-12 09:59
2019-02-07 15:35

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1979 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2008 - Var tredje år Länsstyrelsen i Stockholms län
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1979 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Stockholms län
Siktdjup 1979 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Stockholms län
Näringsämnen 1979 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Stockholms län
Särskilda förorenande ämnen 1970 2011 2 gånger per år xxxxxxxxxxxx
Försurning 1979 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Stockholms län
pH 1979 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Stockholms län
Alkalinitet 1979 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Stockholms län