SRK, Märstaåns vattensamverkan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Medlemmar
Swedavia AB
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
SÅAB (Sigtuna Återvinning AB)
Sigtuna kommun - Miljö- och Hälsoskyddskontoret
Sigtuna kommun -VA-verket
Becker Industrial Coatings AB
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Märstaåns vattensamverkan
SRK, Samordnad recipientkontroll
2012
-
Pågående
Stockholm
2014-11-27 14:01
2019-07-02 15:06
ID Namn Författare År URL Fil