Provfiske Dalälven Uppsala län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Fiskövervakning
Flera olika aktörer provfiskar i Dalälven. Havs och vattenmyndigheten, SLU, Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Målet är att
• översiktligt kontrollera fisk
• ge underlag för en effektiv planering av biologisk återställning,
• följa upp effekten av åtgärder,
• ta fram underlag för uppdatering av statusbedömning för ytvattenförekomster.

Syftet med fiskundersökningar är följa upp eventuella biologiska variationer i sjöar och vattendrag.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Uppsala län
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Pågående
Uppsala
2015-01-12 10:42
2019-01-08 15:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dalälven, Bredf. ned 1:a spång SE670076-157729 Dalälven Bredforsen Dalälven
2 Dalälven, Bredf.Ned SE670075-157733 Dalälven Bredforsen Dalälven
3 Dalälven, Båtfors 1 SE670447-158228 Dalälven Untra - Båtfors Dalälven
4 Dalälven, Båtfors 2 SE670452-158250 Dalälven Untra - Båtfors Dalälven
5 Dalälven, Båtfors 3 SE670553-158424 Dalälven Untra - Båtfors Dalälven
6 Dalälven, Båtfors 4 SE670561-158439 Dalälven Untra - Båtfors Dalälven
7 Dalälven, Båtfors 5 SE670595-158463 Dalälven Untra - Båtfors Dalälven
8 Dalälven, Kungsådran 1 SE671715-158940 Dalälven - Älvkarleby-Havet Dalälven
9 Dalälven, Kungsådran 2 SE671720-158939 Dalälven - Älvkarleby-Havet Dalälven
10 Dalälven, Kungsådran 3 SE671730-158938 Dalälven - Älvkarleby-Havet Dalälven
11 Dalälven, Kungsådran 4 SE671732-158938 Dalälven - Älvkarleby-Havet Dalälven
12 Dalälven, Landkv. Huvudf.Gävle SE670088-157744 Dalälven Bredforsen Dalälven
13 Dalälven, Landkv.ned Tyllmyrån SE670088-157724 Dalälven Bredforsen Dalälven
14 Dalälven, Landkvarn nedre gren SE670080-157739 Dalälven Bredforsen Dalälven
15 Dalälven, Landkvarn Söderfors SE670083-157735 Dalälven Bredforsen Dalälven
16 Dalälven, Landkvarnf. Huvudf 2 SE670082-157732 Dalälven Bredforsen Dalälven
17 Dalälven, Landkvarnf. Huvudfår SE670078-157725 Dalälven Bredforsen Dalälven
18 Dalälven, Landkvarnf. Huvudfår SE670081-157731 Dalälven Bredforsen Dalälven
19 Dalälven, Landkvarnf.upp 1spån SE670076-157727 Dalälven Bredforsen Dalälven
20 Dalälven, Landkvarnforsen SE670081-157736 Dalälven Bredforsen Dalälven
21 Dalälven, Lanforsen SE671373-158731 Dalälven - Lanforsen Dalälven
22 Dalälven, Lillfåra ned Svarthå SE670087-157739 Dalälven Bredforsen Dalälven
23 Dalälven, Långsträckan SE670075-157745 Dalälven Bredforsen Dalälven
24 Dalälven, Mkt liten sidofåra SE670080-157732 Dalälven Bredforsen Dalälven
25 Dalälven, Nedre Långsträckan SE670077-157752 Dalälven Bredforsen Dalälven
26 Dalälven, Nedstr Eriksrännan SE670078-157737 Dalälven Bredforsen Dalälven
27 Dalälven, Nedstr Landkvarn 1 SE670078-157730 Dalälven Bredforsen Dalälven
28 Dalälven, Nedstr Landkvarn 2 SE670078-157734 Dalälven Bredforsen Dalälven
29 Dalälven, Smalränna nedströmsf SE670072-157748 Dalälven Bredforsen Dalälven
30 Dalälven, Yflöde nedre Långstr SE670080-157752 Dalälven Bredforsen Dalälven
31 Dalälven, Yttre lillf. Svarthå SE670086-157738 Dalälven Bredforsen Dalälven
32 Dalälven, ÖstligastomFyll SE670070-157748 Dalälven Bredforsen Dalälven
33 Tammån, Christer nedre SE670312-158449 Dalälven Untra - Båtfors Dalälven
34 Tammån, Christer Tammån SE670305-158443 Dalälven Untra - Båtfors Dalälven
35 Tammån, Daglösforsen SE670245-158436 Dalälven Untra - Båtfors Dalälven
36 Tammån, Hunsöforsen nedre SE670280-158435 Dalälven Untra - Båtfors Dalälven
37 Tammån, Hunsöforsen övre SE670279-158429 Dalälven Untra - Båtfors Dalälven
38 Tammån, Ledarmen SE670142-158344 Dalälven Untra - Båtfors Dalälven
39 Tammån, Ned dämmet SE670146-158335 Dalälven Untra - Båtfors Dalälven