RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screening av miljögifter i Södermanlands län. Förtätning av nationella screeningar, undersökningar av prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen. Matriser kan vara vatten, sediment eller biota som tex fisk.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2006
-
Pågående
Södermanland
2015-01-16 15:37
2015-02-25 09:53

Mätning av prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen kopplade till båtbottenfärger i sediment, metaller och organiska ämnen.
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 2006 Slutår 2006
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2006 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2006 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Cybutryn/Irgarol 2006 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2006 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 2006 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 2006 - En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB