Länsstyrelsen i Stockholms län. Naturinventeringar mm.

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under detta övervakningsprogram samlas undersökningar av tillfällig karaktär. Syftet kan vara att skapa underlag för skydd av natur eller andra naturvårdande insatser.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
Annat
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
1990
-
Pågående
Stockholm
2015-01-20 15:27
2015-02-23 17:20
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hundsjön SE207991-519629 Hundsjön Hundsjön Kustområde
2 Largen SE661077-165358 Largen Largen Kustområde
3 Långviksträsket SE206338-519133 Långviksträsket Långviksträsket Kustområde
4 Stunnträsk SE654769-164772 Stunnträsk Stunnträsk SE6089
5 Öran SE656007-162978 Öran Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergbofjärden, mitt SE666993-166222 Bergbofjärden Kustområde
2 Bredviken SE666835-166409 Bredviken Kustområde
3 Fyrsjön, mitt SE663415-165181 Fyrsjön Fyrsjön Norrtäljeån
4 Fågelsjön, mitt SE663441-165121 Fågelsjön Broströmmen
5 Lillträsket (Gisslingö) SE663349-168935 Lillträsket SE6089
6 Mörtsjön (Bergshamraån) SE661208-164613 Mörtsjön Kustområde
7 Norsträsk (Gålö) SE655479-164064 Norsträsk Kustområde
8 Pottan (Sandemar) SE655925-164567 Pottan Kustområde
9 Stegholmsviken (Gålö) SE655606-164050 Stegholmsviken Kustområde
10 Stormaren (Gisslingö) SE663362-168921 Stormaren Stormaren SE6089
11 Storträsket (Singö) SE667728-166302 Storträsket Storträsket SE2659
12 Träsksjön SE655142-162666 Träsksjön Träsksjön Kustområde