Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stunnträsk (WA22240917)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stunnträsk (WA22240917)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stunnträsk (WA22240917)
Stationen skapades: 2015-01-20 15:42 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Haninge - 0136
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
SE6089 - SE6089
Åtgärdsområde
Stockholms södra mellersta skärgård
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6547770
SWEREF99 TM Östlig: 693865

RT 90 2,5 gon V - X: 6547697
RT 90 2,5 gon V - Y: 1647729

WGS84 Latitud: 59,0252917312934
WGS84 Longitud: 18,3777606711716

ETRS-89 Latitud: 59.02529
ETRS-89 Longitud: 18.37776

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar SLUAB0229 Stunnträsk
Länsstyrelsen i Stockholms län. Naturinventeringar mm. Provfiske i sjöar Stunnträsk
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar Stunnträsk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a annat 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar Makrofyter   1 gång per år 2006 2007
Länsstyrelsen i Stockholms län. Naturinventeringar mm. Provfiske i sjöar Fisk   En gång 2006 2006
Länsstyrelsen i Stockholms län. Naturinventeringar mm. Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2006 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak annat 2009 -