VER, Kronobergs län, Kiselalger

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under hösten 2013 och 2014 provtogs och analyserades påväxt av kiselalger från ett 30-tal lokaler i Kronobergs län, med syftet att undersöka påverkan av övergödning, försurning och organiska föroreningar.
För att verifiera vattenkvalitetsbedömningarna, baserade på kiselalgsanalysen, kompletterades kiselalgsproverna även med en analys av vattenkemin. Provtagningen ägde rum i september samt november 2014.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
VER, Verifieringsövervakning
2013
2014
Avslutat
Kronoberg
2015-01-23 16:03
2015-03-10 13:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 318 Bergunda kanal SE630465-143515 35-86 Bergunda kanal, Utloppet av N. Bergundasjön 35-86 BERGUNDAKANAL: Bergkvarasjön - N Bergundasjön Mörrumsån
2 Badebodaån ekholma SE633021-148673 20-86 Badebodaån 20-86 BADEBODAÅN: Kiasjön - Bäck från Hultbren Alsterån
3 Prästeb-ån u lille SE628331-138374 12-88 Prästebodaån, uppströms Lillesjön 12-88 LILLÅN: Hängasjön - Klövarydssjön Helge å
4 Virestadsjön n utlopp SE627729-140872 5-88 Helge å mellan Virestadssjöarna, bron mellan sjöarna 5-88 Norra Virestadsjön Helge å

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 10-88 Vare SE628295-141015 10-88 Vare 10-88 HELGE Å: Garanshultasjön - Brohult Helge å
2 13-88 Bron vid Kroksbygd SE626504-138261 13-88 Bron vid Kroksbygd 13-88 HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary Helge å
3 14-86 Ljungsäng SE631580-142588 14-86 Ljungsäng 14-86 Bäck från Furen Mörrumsån
4 15-88 Kvarnbäcken, Långhult SE629878-140511 15-88 Kvarnbäcken, Långhult 15-88 LILLA HELGE Å: Östersjön - Tjurken Helge å
5 16-88 Bron nedströms Kölnen SE629479-141018 16-88 Bron nedströms Kölnen 16-88 Bäck mellan Östersjön - Kölnen Helge å
6 1-86 Horgemo SE627171-142465 1-86 Horgemo 1-86 HORGEÅN: Åsnen - Vinen Mörrumsån
7 18-82 Stångsmålaån, nedströms sågen SE627664-145922 18-82 Stångsmålaån, nedströms sågen 18-82 Stångsmålaån Ronnebyån
8 21-98 Kånna SE629668-138344 21-98 Kånna 21-98 LAGAN: Bolmån - Skålån Lagan
9 23-86 Lillån, uppströms Hovgårdssjön SE632424-148620 23-86 Lillån, uppströms Hovgårdssjön 23-86 Lillån Alsterån
10 24-88 Lillån, Hallaryd SE626358-138178 24-88 Lillån, Hallaryd 24-88 LILLÅN: Helge å - Stuvhult Helge å
11 26-82 Bäck till Sandsjön, Källebäcken SE626781-145886 26-82 Bäck till Sandsjön, Källebäcken 26-82 Bäck från Rånnamåla Ronnebyån
12 27-82 Bäck från Stora Hensjön, Norr om Tattamåla SE626029-145769 27-82 Bäck från Stora Hensjön, Norr om Tattamåla 27-82 Bäck från Stora Hensjön Ronnebyån
13 2-86 Åsen SE628444-142454 2-86 Åsen 2-86 Bäck från Vasen Mörrumsån
14 29-86 Lekarydsån, Aneboda nedströms sågen SE633386-142497 29-86 Lekarydsån, Aneboda nedströms sågen 29-86 LEKARYDSÅN: Stråken - Bäck från Fiolen Mörrumsån
15 31-86 Skaddeån, Hultakvarn SE631292-141794 31-86 Skaddeån, Hultakvarn 31-86 HJORTSBERGAÅN: Bäck från Sjöatorpasjön - vid Bengtsboda Mörrumsån
16 32-88 Ålabäcken, bro nedströms Fenen SE630658-140469 32-88 Ålabäcken, bro nedströms Fenen 32-88 ÅLABÄCKEN: Helge å - Fenen Helge å
17 33-86 Bron nedströms Lillesjön SE631512-143367 33-86 Bron nedströms Lillesjön 33-86 Bäck från Lillesjön Mörrumsån
18 34-86 Skaddeån, Nedströms Sjöatorpasjön SE630996-141768 34-86 Skaddeån, Nedströms Sjöatorpasjön 34-86 Skaddeån Mörrumsån
19 36-82 Bäck vid Öljeholm, Vägbron vid Öljeholm SE628347-146457 36-82 Bäck vid Öljeholm, Vägbron vid Öljeholm 36-82 Bäck vid Öljeholm Ronnebyån
20 37-82 Lillasjöån, Vägbron vid Myrebroa SE629679-145535 37-82 Lillasjöån, Vägbron vid Myrebroa 37-82 Lillasjöån Ronnebyån
21 3-86 Hjärtanäs SE631295-142350 3-86 Hjärtanäs 3-86 TVÄRÅN: Lekarydsån - Vångsnäsmosse Mörrumsån
22 38-82 Fibbleån, Stenbron vid Hovmantorp SE629614-145918 38-82 Fibbleån, Stenbron vid Hovmantorp 38-82 RONNEBYÅN: Fibbleån Ronnebyån
23 39-98 Lillån: Lagan - Lokasjön, bron vid kyrkan SE626257-136227 39-98 Lillån: Lagan - Lokasjön, bron vid kyrkan 39-98 LILLÅN: Lagan - Lokasjön Lagan
24 41-98 Torpaån, bryggan vid Bron över v 25 SE629409-137028 41-98 Torpaån, bryggan vid Bron över v 25 41-98 TORPAÅN: Bolmån - Bäck från Mäen Lagan
25 42-98 Toftaån, Toftaholm SE632426-139208 42-98 Toftaån, Toftaholm 42-98 TOFTAÅN: Vidöstern - Flåren Lagan
26 43-86 Bäck från Tjuredasjön, Målajord SE632666-144126 43-86 Bäck från Tjuredasjön, Målajord 43-86 Bäck från Tjuredasjön Mörrumsån
27 44-86 Kavleån, Bergsjöns utlopp SE632682-143661 44-86 Kavleån, Bergsjöns utlopp 44-86 KAVLEÅN: Helgasjön - Bergsjön Mörrumsån
28 45-86 Toftasjöns utlopp i Helgasjön, öster om Lenhovdavägen SE631049-144236 45-86 Toftasjöns utlopp i Helgasjön, öster om Lenhovdavägen 45-86 Toftasjöns utlopp i Helgasjön Mörrumsån
29 46-86 Bykebäcken, Bostorp SE631642-146732 46-86 Bykebäcken, Bostorp 46-86 Aggaå Mörrumsån
30 4-88 Ryssby SE630552-140010 4-88 Ryssby 4-88 Ljungabäcken: Ryssbysjön - Lillasjön Helge å
31 6-88 Hällevik SE627570-138847 6-88 Hällevik 6-88 LILLÅN: Bäck vid Björkliden - Vissjön Helge å
32 7-86 Bro öster om Målen SE629014-144170 7-86 Bro öster om Målen 7-86 YTTRE KANALEN: Bäck från Dänningeborg - Bäck från Rinkabysjön Mörrumsån
33 8-86 Sjöamellan SE629695-144349 8-86 Sjöamellan 8-86 YTTRE KANALEN: Bäck från Rinkabysjön - vid Gustavsberg Mörrumsån
34 9-88 Bohult dammen uppströms Femlingen SE627399-141775 9-88 Bohult dammen uppströms Femlingen 9-88 Bäck mellan Femlingen - Övden Helge å