SRK Vänerns vikar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Vänerns vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
2009
-
Pågående
Värmland
Västra Götaland
2015-01-27 15:26
2020-05-27 13:47

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2009 - Var tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö