RMÖ, Skåne övrigt

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Hit förs undersökningar som inte är löpande och sådan som utgör en eller några få undsökningar inom en given undersökningstyp och som inte naturligt hör hemma under någon annat självklar programrubrik.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Skåne län
RK, Recipientkontroll
1850
-
Pågående
Skåne
2015-01-29 11:36
2019-09-25 15:39

Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 1980 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 1980 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nätprovfiske i skånska sjöar
Fisk i sjöar (EQR8) 1980 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nätprovfiske i skånska sjöar