RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Avsikten är att kunna bestämma nivå och förändringar i kvicksilverhalter i sötvattensfisk, i yt- och tidshänseende. För att studera Hg-halten (Hg är kemisk beteckning för kvicksilver) i fisk används gädda som biologisk indikator, dels för att gädda är den vattenorganism som befinner sig högst upp i näringskedjan och dels att den förekommer i de flesta av länets sjöar samt att den används som människoföda. I programmet ingår de sjöar där det beräknas ske mer än 500 fisketillfällen per år samt där det senaste analysresultatet är >0,50 mg Hg/kg gäddkött eller där analysdata saknas.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1968
-
Pågående
Örebro
Västmanland
Värmland
2011-02-09 11:54
2018-01-05 13:51
ID Namn Författare År URL Fil  
51272 Kvicksilver i gädda 2011-2015. Delprogram inom Regional miljöövervakning. Pelle Grahn 2010 Kvicksilver_i_gadda_2011_2015.pdf
51273 Kvicksilver i biota-Databas IVL 2011