SCR, Stockholms län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholms stad
SCR, Screening
2002
-
Pågående
Stockholm
2015-02-10 14:00
2022-10-13 11:08

Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 2002 Slutår 2006
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2002 2002 En gång xxxxxxxxxxxx
Kadmium och kadmiumföreningar 2002 2002 En gång xxxxxxxxxxxx
Antracen 2002 2002 En gång xxxxxxxxxxxx
Fluoranten 2002 2002 En gång xxxxxxxxxxxx
Bly och blyföreningar 2002 2002 En gång xxxxxxxxxxxx
Tributyltenn föreningar 2002 2002 En gång xxxxxxxxxxxx