Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med närmare 50 medlemsorganisationer som bildades 1998. En bred samverkan kring hur miljöövervakningen av Mälaren ska bedrivas var ett viktigt motiv för att bilda ett vattenvårdsförbund. Samverkan och delaktighet i dessa frågor är en grundsten för miljösamarbetet.

Huvudelen av förbundets miljöövervakning bedrivs inom övervakningsprogrammet "NMÖ, Stora sjöarna".
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Mälarens vattenvårdsförbund
KÖ, kommunal övervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Uppsala
Södermanland
Västmanland
Stockholm
2015-02-16 16:49
2015-02-18 14:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gripsholmsviken SE657565-158596 Gripsholmsviken MBCNO30 Mälaren-Gripsholmsviken Norrström
2 Inre Brofjärden IB1 SE659668-160294 Görväln NV MBENO50 Mälaren-Görväln Norrström
3 Klubben SE657854-162243 Fiskarfjärden O MBFNO56 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
4 Långtarmen S SE657714-161018 Långtarmen S MBCNO39 Mälaren-Långtarmen Norrström
5 Lårstaviken SE662483-159252 Lårstaviken MBDNO44 Mälaren-Lårstaviken Norrström
6 Marielundsfjärden SE657147-158188 Marielundsfjärden MBCNO31 Mälaren-Mariefredsfjärden Norrström
7 Mälaren-Hilleshögviken SE658667-160865 Hilleshögsviken MBENO52 Mälaren-Hilleshögviken Norrström
8 Oxen SE661890-159494 Oxen MBDNO45 Mälaren-Gorran Norrström
9 Oxfjärden NV SE660392-156309 Oxfjärden NV MBBNO21 Mälaren-Oxfjärden Norrström
10 Skofjärden SE661735-160024 Skofjärden MBDNO47 Mälaren-Skofjärden Norrström
11 Stora Ullfjärden SE661277-159655 Stora Ullfjärden MBDNO46 Mälaren-Stora Ullfjärden Norrström
12 Strängnäsfjärden SE658887-156656 Strängnäsfjärden MBBNO20 Mälaren-Gisselfjärden Norrström
13 Sörfjärden SE658723-155862 Sörfjärden MBBNO16 Mälaren-Sörfjärden Norrström
14 Väsbyviken SE659125-153504 Väsbyviken MBBNO07 Mälaren-Väsbyviken Norrström
15 Västeråsfjärden S SE660169-154639 Västeråsfjärden S MBBNO13 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arnöfjärden N SE660132-157926 Arnöfjärden N MBCNO27 Mälaren-Arnöfjärden Norrström
2 Arnöfjärden S SE659099-158067 Arnöfjärden S MBCNO28 Mälaren-Arnöfjärden Norrström
3 Blacken N SE659991-153971 Blacken N MBBNO10 Mälaren-Blacken Norrström
4 Blacken O SE659726-154652 Blacken O MBBNO14 Mälaren-Blacken Norrström
5 Ekoln N SE663115-160169 Ekoln N MBDNO43 Mälaren-Ekoln Norrström
6 Ekolsundsviken SE661059-158902 Ekolsundsviken MBCNO41 Mälaren-Prästfjärden Norrström
7 Galten NV SE659434-151606 Galten NV MBANO01 Mälaren-Galten Norrström
8 Galten SO SE659273-152680 Galten SO MBANO05 Mälaren-Galten Norrström
9 Galten SV SE659113-151688 Galten SV MBANO02 Mälaren-Galten Norrström
10 Granfjärden N SE660559-155763 Granfjärden N MBBNO18 Mälaren-Granfjärden Norrström
11 Granfjärden SV SE659413-154876 Granfjärden SV MBBNO15 Mälaren-Granfjärden Norrström
12 Grannäsfjärden SE659947-156857 Grannäsfjärden MBCNO23 Mälaren-Arnöfjärden Norrström
13 Grisfjärden SE660034-156177 Grisfjärden MBBNO19 Mälaren-Oxfjärden Norrström
14 Hovgårdsfjärden SE658208-160092 Hovgårdsfjärden MBCNO38 Mälaren-Prästfjärden Norrström
15 Kaanan ¤ SE658260-161645 Lambarfjärden MBFNO54 Mälaren-Fiskarfjärden Norrström
16 Kalmarviken SE660352-159832 Kalmarviken MBCNO35 Mälaren-Prästfjärden Norrström
17 Kolsundet SE658298-158272 Kolsundet MBCNO29 Mälaren-Prästfjärden Norrström
18 Lilla Blacken N SE659675-153461 Lilla Blacken N MBBNO08 Mälaren-Blacken Norrström
19 Lilla Blacken V SE659312-153028 Lilla Blacken V MBBNO06 Mälaren-Blacken Norrström
20 Långtarmen SE658758-160285 Långtarmen MBCNO37 Mälaren-Långtarmen Norrström
21 Mörbyfjärden SO SE657751-161504 Mörbyfjärden SO MBENO53 Mälaren-Görväln Norrström
22 Norsborg ¤ SE657260-161250 Rödstensfjärden MBFNO55 Mälaren-Rödstensfjärden Norrström
23 Oxfjärden SE660129-156915 Oxfjärden MBBNO22 Mälaren-Oxfjärden Norrström
24 Stavholmsviken SE659656-152543 Stavholmsviken MBANO04 Mälaren-Galten Norrström
25 Sundsörsviken SE657083-158999 Sundsörsviken MBCNO32 Mälaren-Gripsholmsviken Norrström
26 Svartviken SV1 SE659640-161064 Görväln N MBENO49 Mälaren-Görväln Norrström
27 Säbyholmsviken SE659907-160055 Säbyholmsviken MBCNO36 Mälaren-Prästfjärden Norrström
28 Torsviken SE659637-158928 Torsviken MBCNO40 Mälaren-Prästfjärden Norrström
29 Tynnelsöfjärden SE659364-157055 Tynnelsöfjärden MBCNO24 Mälaren-Tynnelsöfjärden Norrström
30 Västeråsfjärden O SE660736-154497 Västeråsfjärden O MBBNO12 Mälaren-Västeråsfjärden Norrström