Övrig övervakning, Fisk i sjöar, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I detta program samlas de fiskundersökningar som genomförts i sjöar i Östergötland. Syftet har varit lite olika för de olika fiskena, t ex fiske i trendsjöarna inom RMÖ, inventeringsfisken i uppföljningssyfte mm.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Annat
1998
-
Pågående
Östergötland
2015-02-17 14:28
2022-03-15 11:00
SLU, Institutionen för akvatiska resurser
SLU, Institutionen för vatten och miljö
SLU, Institutionen för mark och miljö