Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
2007
-
0
Södermanland
Östergötland
2015-02-24 14:53
2015-05-13 16:01

I SLUs databas finns mätningar av metaller i Råckstaåns utlopp. Vem som varit utförare är oklart.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1998 Slutår 2011
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1998 2011 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1998 2011 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1998 2011 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1998 2011 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1998 2011 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1998 2011 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1998 2011 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1998 2011 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1998 2011 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö