RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning av ett urval av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län 2010 -

Se referenser 51462,51463, 51496 och 53092
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2011
-
0
Västmanland
2015-02-25 08:10
2017-12-21 17:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arbogaån ns Arboga SE658645-150490 Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån Norrström
2 Sagån SE664379-154593 Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån Norrström
3 Strömsholm SE660069-152632 Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dammsjön SE666380-151024 Dammsjön Norrström
2 Kvicksund SE659251-152911 Kvicksund Mälaren-Galten Norrström
3 Köping Nordkalk SE659729-151315 Köping Nordkalk Mälaren-Köpingsviken Norrström
4 Köping Småbåtshamnen SE659839-151121 Köping Småbåtshamnen Mälaren-Köpingsviken Norrström
5 Svartån SE660969-154187 Svartån Svartån: mellan Västeråsfjärden/Mälaren och "Skultuna" Norrström
6 Uggelforsån SE663093-148674 Uggelforsån Uggelforsån Norrström
7 Västerås Lögarängen SE660868-154095 Västerås Lögarängen Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
8 Västerås Skitviken SE660959-154294 Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
9 Västerås Öster Mälarstrand SE660864-154399 Västerås Öster Mälarstrand Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
10 Övre Skärsjön SE663529-148571 Övre Skärsjön Övre Skärsjön Norrström