RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2015-02-27 09:57
Sötvatten
Löpande program
RMÖ, Regional miljöövervakning
1989
2010
Avslutat
Gotland
2015-02-27 09:28
2015-02-27 10:35

Undersökningstyper
Startår 1987 Slutår 2010
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Klorid 1989 2010 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 1989 2010 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 1989 2010 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 1989 2010 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat + nitrit 1989 2010 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning