RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2016
-
Pågående
Östergötland
2017-12-04 12:55
2018-02-06 14:18
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Båtsjön SE644992-151974 Båtsjön Storån
2 Hunn SE652400-150875 Hunn Nyköpingsån
3 Håcklasjön, centrala delen SE645235-151325 Håcklasjön Storån
4 Lilla Rängen SE645468-149174 Lilla Rängen Motala ström
5 Nedre Virken SE644871-150952 Nedre Virken Storån
6 Tåkern mitt SE646870-144200 Tåkern Motala ström
7 Valdemarsviken vid Grännäs SE645245-154814 Inre Valdemarsviken Havet
8 Vindommen SE644600-153180 Vindommen Vindån
9 Yxningen SE646127-152432 Yxningen Söderköpingsån