Screening av PFAS i Västmanlands län 2015

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västmanlands län
SCR, Screening
2015
2015
Avslutat
Västmanland
2017-12-21 10:21
2017-12-21 12:49

Undersökningstyper Grundvattenkemi, intensiv/integrerad Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 2015 Slutår 2015
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2015 2015 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB