KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Piteå kommun
KÖ, kommunal övervakning
2013
-
Pågående
Norrbotten
2019-04-02 15:55
2019-04-02 16:27

Övervakning av grundvattenkemi i Piteå.
Undersökningstyper Övervakning av grundvattenkvalitet
Startår 2004 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Vattenfärg 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Näringsämnen 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Järn 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Mangan 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Prioriterade ämnen 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Bly och blyföreningar 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Särskilda förorenande ämnen 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Krom 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Zink 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Koppar 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Salthaltsförhållanden 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Försurning 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Alkalinitet 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Kobolt 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Vanadin 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Natrium 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Suspenderade ämnen 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Totalaluminium 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun
Barium 2013 - 2 gånger per år Piteå kommun