Sedimentlevande makrofauna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med delprogrammet är att beskriva tillstånd och förändringar i sedimentlevande makrofauna i Sverige kust- och utsjöområden.

Resultaten från delprogrammet följer förändringar i makrofauna som kan uppstå på grund av till exempel fysisk påverkan, belastning av organiskt material och miljöfarliga ämnen. På lång sikt och över stora områden kan effekter av ökad koldioxidkoncentration i atmosfär mätas minskar pH i akvatiska miljöer, ökar temperatur lösligheten av syre i vatten.

Insamling av makrofauna sker genom provtagning av ett sedimentprov (0,1 m2) per station under perioden april–juni med olika frekvens årligen och vartannat år (jämna eller udda år) inom delprogrammet.

Andra undersökningar av makrofauna använder liknande metoder men anpassar provtagningen avseende placering, antal replikat och frekvens till respektive syfte.

Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Stockholms län
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2018
-
Pågående
Kalmar
2019-04-02 19:21
2022-10-13 11:10
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 B10 SE631314-155539 B10 B10 M n Kalmarsunds utsjövatten Ligger utanför HARO
2 B6MS SE631053-155506 B6MS B6MS M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
3 MB17MS SE632879-155269 MB17MS MB17MS N n Kalmarsunds utsjövatten Havet
4 MB21 SE632433-155225 MB21 MB21 M n Kalmarsunds utsjövatten Ligger utanför HARO
5 MBY12MS SE622240-156243 MBY12MS MBY12MS N n Kalmarsunds utsjövatten Havet
6 MBY13 SE633723-155345 MBY13 MBY13 N n Kalmarsunds utsjövatten Ligger utanför HARO
7 MBY14 SE633632-155778 MBY14 MBY14 N n Kalmarsunds utsjövatten Ligger utanför HARO
8 MBY7MS SE632039-155821 MBY7MS MBY7MS M n Kalmarsunds utsjövatten Ligger utanför HARO
9 MBY8MS SE632431-156003 MBY8MS MBY8MS M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
10 MBY9MS SE632881-155929 MBY9MS MBY9MS N n Kalmarsunds utsjövatten Ligger utanför HARO
11 MT11 SE638539-155558 MT11 MT11 Misterhults skärgårds inre kustvatten Ligger utanför HARO
12 MT12 SE638345-155453 MT12 MT12 Misterhults skärgårds inre kustvatten Ligger utanför HARO
13 MT13 SE638090-155098 MT13 MT13 Misterhults skärgårds inre kustvatten Ligger utanför HARO
14 MT14 SE638159-155454 MT14 MT14 Misterhults skärgårds inre kustvatten Ligger utanför HARO
15 MT15 SE637999-155559 MT15 MT15 Misterhults skärgårds inre kustvatten Ligger utanför HARO
16 MT17 SE637673-155635 MT17 MT17 Misterhults skärgårds inre kustvatten Ligger utanför HARO
17 MT5 SE638422-155708 MT5 MT5 Misterhults skärgårds inre kustvatten Ligger utanför HARO
18 NAVM4 SE638265-155254 NAVM4 NAVM4 Misterhults skärgårds inre kustvatten Ligger utanför HARO
19 V51 SE637769-155384 V51 V51 Misterhults skärgårds inre kustvatten Ligger utanför HARO
20 V78 SE638302-155574 V78 V78 Misterhults skärgårds inre kustvatten Ligger utanför HARO