RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Denna studie genomfördes år 2017 för att undersöka dagvattenpåverkan från tätorter i Skåne. Undersökningen kan komma att upprepas inom ramen för den regionala miljöövervakningen.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2017
-
0
Skåne
2019-07-10 10:04
2019-07-10 10:42
SGU, Sveriges geologiska undersökning