SRK, Dalbergså och Holmsån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom Dalberså och Holmsån finns provlokaler som är provtagna tidigare än det nu gällande kontrollprogramet. SRk programmet kommer att under 2011 att uppdateras.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Dalbergså-Holmsåns Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-25 10:19
2021-08-13 11:40
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dalbergsån Dalbergså SE650164-131327 Dalbergsån, Dalbergså R1 Dalbergså - mynningen i Vänern till Lillåns inflöde Göta älv
2 Frändeforsån, Vena kvarn SE650006-130261 Frändeforsån, Vena kvarn R2 Frändeforsån - mynningen i Dalbergså till Östra Hästefjordens utlopp Göta älv
3 Futtenkanalen SE648674-128861 Futtenkanalen R17 Futtenkanalen Göta älv
4 Gärdsrudsbäcken SE651241-130738 Gerdsrudsbäcken RH11 Gärdsrudsbäcken Göta älv
5 Hakerudsälven, Lövnäs, vid bron SE648901-129156 Hakerudsälven, Lövnäs R15 Hakerudsälven Göta älv
6 Holmsån SE651439-130762 Holmsån, nedstr. ARV RH9 Holmsån - mynningen i Vänern till Gärdsrudsbäckens inflöde Göta älv
7 Holmsån SE651509-130734 Holmsån, uppstr. ARV RH10 Holmsån - Gärdsrudsbäckens inflöde till Gösjöns utlopp Göta älv
8 Invallningsområdet, Önäs, Vid pumphus SE648744-128717 Invallningsområdet, Önäs R19 Göta älv
9 Kabbosjön SE651558-129663 Kabbosjön S4 Kabbosjön Göta älv
10 Kolungen SE651439-130163 Kolungen S6 Kolungen Göta älv
11 Kolån, Trätängen SE650610-130045 Kolån, Trätängen R18 Kolån Göta älv
12 Krokån, E 45 bron över Krokån SE650162-130231 Krokån, Rv 45-bron R6 Krokån - sammanflödet med Frändeforsån till Dälpans inflöde Göta älv
13 Lillån, Holmen SE650128-130982 Lillån, vid Låsbyn R16 Lillån Göta älv
14 Lönnebergshage SE648399-128482 Bodaneälven, Lönnebergshage R5 Bodaneälven Göta älv
15 Minkfarmen SE649674-129840 Frändeforsån, Minkfarmen R3 Frändeforsån - mynningen i Dalbergså till Östra Hästefjordens utlopp Göta älv
16 Nären SE648988-134643 Nären SH5 Nären Göta älv
17 Rådanesjön SE649466-128536 Rådanesjön S3 Rådanesjön Göta älv
18 Stora Hästefjorden SE648633-128693 Stora Hästefjorden, 16m S2 Stora Hästefjorden Göta älv
19 Teåkersälven SE652329-129145 Teåkersälven, Bäcken 68 Teåkersälven Göta älv
20 Åsmule SE651050-129591 Storån, Åsmule R7 Storån / Stampälven - mellan Öresjön och Kabbosjön Göta älv
21 Örsjön SE651026-129706 Örsjön S8 Örsjön Göta älv
22 Östra Hästefjorden SE648984-129167 Östra Hästefjorden S1 Östra Hästefjorden Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergs våtmark, inlopp SE651570-130626 Bergs våtmark, inlopp RH15_IN Göta älv
2 Bergs våtmark, utlopp SE651565-130689 Bergs våtmark, utlopp RH15_UT Göta älv
3 Forsane SE649026-129315 Frändeforsån, Forsane R4 Frändeforsån - mynningen i Dalbergså till Östra Hästefjordens utlopp Göta älv
4 S2:2, Stora Hästefjorden, 14m SE648455-128704 Stora Hästefjorden, 14m S2:2 Stora Hästefjorden Göta älv
5 S2:3, Stora Hästefjorden, 10m SE648189-128706 Stora Hästefjorden, 10m S2:3 Stora Hästefjorden Göta älv