RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional miljöövervakning vars syfte är att undersöka bekämpningsmedelsbelastningen i skånska vattendrag.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
-
0
Skåne
2015-01-16 10:15
2019-07-09 15:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bråån,Rövarekulan SE618706-135548 Bråån,Rövarekulan Bråån:Damm i Rolfsberga-Källa Kävlingeån
2 Dybäcksån_screening 2015 SE614289-135544 Dybäcksån_screening 2015 Ligger utanför HARO
3 Gessiebäcken,uppströms kustvägen NV Gessie villastad SE615651-131908 Gessiebäcken,uppströms kustvägen NV Gessie villastad Gessiebäcken Kustområde
4 Görslövsån,nedströms Jonstorpsvägen, höger sida SE623674-130608 Görslövsån,nedströms Jonstorpsvägen, höger sida Görslövsån Kustområde
5 Görslövsån/Brandstorpsbäcken,Minnesstensvägen, uppströms vägbro SE623293-130136 Görslövsån/Brandstorpsbäcken,Minnesstensvägen, uppströms vägbro Görslövsån Kustområde
6 Hasslarpsån,Ådalavägen, nedströms vägbro SE622572-131495 Hasslarpsån,Ådalavägen, nedströms vägbro HASSLARPSÅN:Skavebäck-källa Vege å
7 Humlebäcken,nedströms Tulebo-Olsbovägen, O Grytevad SE622770-132303 Humlebäcken,nedströms Tulebo-Olsbovägen, O Grytevad Humlebäcken Vege å
8 Höje å_Screening 2015 SE617656-132848 Höje å_Screening 2015 Ligger utanför HARO
9 Kabusaån, nedströms cykelbro Tingshögsvägen SE614597-138427 Kabusaån, nedströms cykelbro Tingshögsvägen KABUSAÅN: Havet-Tuvebäcken Kustområde
10 Kävlingeån,uppströms vägbro i Löddeköpinge SE618433-132509 Kävlingeån,uppströms vägbro i Löddeköpinge KÄVLINGEÅN: Havet-Bråån Kävlingeån
11 Kävlingeån_screening 2015 SE618433-132511 Kävlingeån_screening 2015 Ligger utanför HARO
12 Kölebäcken,nedströms väg 107, V Västra Broby SE622536-131841 Kölebäcken,nedströms väg 107, V Västra Broby WA92002614 Vege å
13 Råån,uppströms valvbro, N fiskehamn i Råå SE621194-130903 Råån,uppströms valvbro, N fiskehamn i Råå Råån Råån
14 Råån_screening 2015 SE621210-131022 Råån_screening 2015 Ligger utanför HARO
15 Rörums Södra å,mynningen SE616821-140381 Rörums Södra å,mynningen Rörums Södra å Kustområde
16 Rörums Södra å,Sträntemölla SE616662-140136 Rörums Södra å,Sträntemölla Rörums Södra å Kustområde
17 Rörums Södra å,vägbro öster om Rödingsborg SE616789-140324 Rörums Södra å,vägbro öster om Rödingsborg Rörums Södra å Kustområde
18 Saxån_screening 2015 SE619436-132217 Saxån_screening 2015 Ligger utanför HARO
19 Sege å_screening 2015 SE616828-132749 Sege å_screening 2015 Ligger utanför HARO
20 Skivarpsån_scerening 2015 SE614887-136006 Skivarpsån_scerening 2015 Ligger utanför HARO
21 Svarteån_screening 2015 SE614672-136870 Svarteån_screening 2015 Ligger utanför HARO
22 Tommarpsån,väg 11 i Järrestad, uppströms bro SE615724-140473 Tommarpsån,väg 11 i Järrestad, uppströms bro Tommarpsån Kustområde
23 Tullstorpsån_screening 2015 SE614177-135184 Tullstorpsån_screening 2015 Ligger utanför HARO
24 Tuvebäcken,väg söderut från Ingelstorp, nedströms bro SE614627-138795 Tuvebäcken,väg söderut från Ingelstorp, nedströms bro Tuvebäcken Kustområde
25 Vege å_screening 2015 SE623588-131333 Vege å_screening 2015 Ligger utanför HARO
26 Vinnö å,Karpalund nedströms väg 19, höger sida SE621421-139306 Vinnö å,Karpalund nedströms väg 19, höger sida Vinne å: Araslövssjön - Åraslövsån Helge å
27 Vramsån,nedströms stora vägbron i Köpinge, vänster sida SE620242-139745 Vramsån,nedströms stora vägbron i Köpinge, vänster sida Vramsån: Helge å - Ryabäcken Helge å
28 Välabäcken,uppströms Annelövsvägen NO Dösjebro SE619162-132648 Välabäcken,uppströms Annelövsvägen NO Dösjebro Välabäcken Saxån
29 Önnerupsbäcken,under träbro, golfbana SE617732-132824 Önnerupsbäcken,under träbro, golfbana Önnerupsbäcken Höje å