Gessiebäcken,uppströms kustvägen NV Gessie villastad

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE615651-131908
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gessiebäcken (WA43780538)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gessiebäcken (WA43780538)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gessiebäcken (WA43780538)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gessiebäcken (WA43780538)
Stationen skapades: 2015-01-23 16:57 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:22 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Vellinge - 1233
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE89090
Åtgärdsområde
Sydvästra Skåne
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6152884
SWEREF99 TM Östlig: 370007

RT 90 2,5 gon V - X: 6156518
RT 90 2,5 gon V - Y: 1319088

WGS84 Latitud: 55,504733824836
WGS84 Longitud: 12,9417944659274

ETRS-89 Latitud: 55.50472
ETRS-89 Longitud: 12.94178

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Si39M Gessiebäcken,uppströms kustvägen NV Gessie villastad
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Gessiebäcken,uppströms kustvägen NV Gessie villastad
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi G1 Gessiebäcken (SV-Skånes vattendrag)
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag G1 Gessiebäcken (SV-Skånes vattendrag)
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag G1 Gessiebäcken (SV-Skånes vattendrag)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2015 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen   annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Alaklor annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Atrazin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Klorpyrifos annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Diuron annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Endosulfan annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Simazin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Trifluralin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Aklonifen annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Isoproturon annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Cypermetrin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Terbutryn annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Kinoxifen annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Bifenox annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Diklorvos annat 2010 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2015 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen   annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Bentazon annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diklorprop annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Glyfosat annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Kloridazon annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen MCPA annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Metribuzin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Imidakloprid annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan annat 2010 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 2015 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyanazin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dimetoat annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenpropimorf annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metamitron annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tifensulfuronmetyl annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tribenuronmetyl annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Alfa-cypermetrin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2,4-Diklorfenoxiättiksyra annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Azoxystrobin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar BAM annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Beta-cyflutrin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Bitertanol annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyflutrin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyprodinil annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Deltametrin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Esfenvalerat annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Etofumesat annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenitrotion annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenmedifam annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluroxipyr annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Flurtamon annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fuberidazol annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Imazalil annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klopyralid annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kvinmerac annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Lambda cyhalotrin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metalaxyl annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pendimetalin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Permetrin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Prokloraz annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Propikonazol annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Propyzamid annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Prosulfokarb annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Terbutylazin annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Terbutylazin-desetyl annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tolklofosmetyl annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Hexazinon annat 2010 -
RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metazaklor annat 2010 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2010 2010
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 2010
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2010 2010
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 2010
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2010 2010
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2010 2010
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2015 -
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2015 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Sydvästra Skånes vattendragFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Sydvästra Skånes vattendragNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger