RMÖ, Dagvattenpåverkan från tätort i Skåne

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Denna studie genomfördes år 2017 för att undersöka dagvattenpåverkan från tätorter i Skåne. Undersökningen kan komma att upprepas inom ramen för den regionala miljöövervakningen.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2017
-
0
Skåne
2019-07-10 10:04
2019-07-10 10:42
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Eslöv, dagvattenpåverkan från tätort SE618964-134198 Eslöv, dagvattenpåverkan från tätort Bråån:Kävlingeån-Damm i Rolfsberga
2 Herrestadsbäcken SE614773-137950 Ystad, dagvattenpåverkan från tätort Herrestadsbäcken Nybroån
3 Höje å Nedstr. Lunds V dagvattenutsläpp SE617828-133218 Lund, dagvattenpåverkan från tätort HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
4 Höör, dagvattenpåverkan från tätort SE619963-135945 Höör, dagvattenpåverkan från tätort Höörsån
5 Klippan, dagvattenpåverkan från tätort SE622706-133272 Klippan, dagvattenpåverkan från tätort Bäljane å nr 1: Rönne å-Smålarpsån
6 Kristianstad, dagvattenpåverkan från tätort SE621122-139727 Kristianstad, dagvattenpåverkan från tätort Helge å: Hammarsjön - Råbelövskanalen
7 Malmö, dagvattenpåverkan från tätort SE617014-132626 Malmö, dagvattenpåverkan från tätort SEGE Å: Havet-Torrebergabäcken
8 Perstorp, dagvattenpåverkan från tätort SE622644-134835 Perstorp, dagvattenpåverkan från tätort Perstorpsbäcken
9 Svedala, dagvattenpåverkan från tätort SE615574-133648 Svedala, dagvattenpåverkan från tätort SEGE Å: Spångholmsbäcken-Börringesjön
10 Åstorp, dagvattenpåverkan från tätort SE622680-131883 Åstorp, dagvattenpåverkan från tätort Humlebäcken