Senaste nytt

 • Havsmiljöförvaltning i VISS 2016-06-10 I VISS presenteras nu delar av Sveriges havsmiljöförvaltning, som bedrivs i överensstämmelse med EU:s Havsmiljödirektiv.

  Du hittar sidorna under fliken Avancerad sök – Områden enligt havsmiljödirektivet. Välj något av Sveriges förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön.

  På förvaltningsområdenas sidor presenteras geografin och resultatet av tre delar i den första förvaltningsperioden: Deskriptorer och kriterier för vad god miljöstatus är, Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram för havsmiljön. Klicka på rubrikerna för att få fram underliggande nivåer och mer information.

  Kriterier för vad god miljöstatus är och Miljökvalitetsnormer ska för att möjliggöra uppföljning ha tillhörande indikatorer och bedömningsområden. Bedömningsområdena är resultatet av flera geografiska indelningar av förvaltningsområdena och varje område har varsin sida i VISS där deras utbredning presenteras. På alla områdens sidor kan du till höger om kartan se hur de relaterar till andra områden, till exempel i vilken havsbassäng ett utsjövatten eller en kustvattentyp ligger.

  Läs mer om geografiska indelningar på VISS-Hjälp.

  Lär dig om havsmiljöförvaltningen genom att läsa i VISS-hjälp och på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats.

Mera nyheter...