Senaste nytt

 • Nya funktioner i VISS 2018-04-06 Vid senaste uppdateringen kom en rad nya funktioner ut i VISS som rör exporter, typning, vandringshinder på påverkanskällor och miljöövervaknings visning av prioriterade ämnen.

  Exporter med dubbla id system

  Efter införandet av de nya id systemet i VISS så har det efterfrågat att få id på vatten i båda systemen i olika exporter.

  Nu får man med båda id systemen i följande exporter.

  • Påverkanskällor Ytvatten.
  • Påverkanskällor Grundvatten.
  • Parameterbedömningar
  • Parameterbedömningar Ytvatten
  • Parameterbedömningar Grundvatten
  • Parameterbedömningar typningsparametrar
  • Miljöproblem Ytvatten
  • Miljöproblem Grundvatten

  MKN

  • MKN (importanpassad)

  Skyddade områden

  • Skyddade områden - vatten.

  Typningsparametrar

  Nu har typningsparametarna fått en egen export och import. Detta beror på att det kommer tillkomma en rad nya fält i klassningen. Hur typningen skall gå till kommer KA informera om.

  Vandringshinder från Biotopkarteringsdatabasen kan kopplas på påverkanskällor

  Nu kan man lägga till vilka vandringshinder från biotopkarteringsdatabasen som gör att konnektiviteten är betydande påverkan. Det är på samma sätt som man tidigare kunde koppla in miljöfarlig verksamhet och förorenade områden (EBH objekt).

  Struktur av parametrar i undersökningar på övervakningssidorna

  Nu är visningen av strukturen av parametrar i undersökningarna på övervakningssidorna cykelhanterad. Detta innebär att vi kan visa upp ett ämna under rätt överliggande kvalitetsfaktor i rätt cykel. Tex Arsenik som har flyttat kommer nu kunna visas upp under rätt struktur i alla cykler.

  Samrådskartor

  För miljögiftssamrådet finns nu en karta över vilka vattenförekomomster som ingår i samrådet. Detta kommer även finnas för KMV samrådet senare i år.

   

Mera nyheter...