Senaste nytt

  • VISSte du att... 2020-04-07 ...30 mars slogs rekord i VISSexport. Vattenmyndigheterna exporterade ut data om statusklassningar i alla cykler för vattendrag. Det blev enmiljonettusensexhundrafyra rader i excel.
Mera nyheter...