Senaste nytt

  • Vattenmyndigheterna samråder - lämna synpunkter via VISS 2020-11-26 Vattenmyndigheternas samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2021–2027 startar 1 november. Du kommer att kunna lämna synpunkter på vattenförekomster direkt i VISS.

    I VISS finns mycket av det underlag som vattenmyndigheterna har använt för att ta fram samrådshandlingarna. Nu finns möjligheten att lämna synpunkter direkt via VISS på vattenförekomster. Lämna synpunkt

    För att ta del av vattenmyndigheternas material och hur samrådet går till finns information på vattenmyndigheternas hemsida. 

    Vattenmyndigheternas samråd

Mera nyheter...